★ נאטור - נאטור, נאטור-וויסנשאפטן, נס, קינד, אטעיזם, פיזיק, תנכישער מוזיי פון נאטור־געשיכטע, נאציאנאל געאגראפיש, באמבע, לוזשע, מאנגראווע, נפלאות הבורא, סביבה ..

נאטור

מען גלייבט אין א נס וואס איז העכער די נאטור. אויב מען גלייבט נישט אין אזא נס ווי קריעת ים סוף איז מען אן אפיקורס. לויט געוויסע פוסקים טאר מען גאר נישט גלייבן היינט צוטאגס אין פרישע אומנאטורליכע גלייבונגן און דאס וואס מען איז פארפליכטעט מכוח די אמונה צו גלייבן אין קריעת ים סוף איז וויבאלד די תורה פארציילט אונז אז גאט האט דאן געטוישט די נאטור און עס איז נישט געווען אומנאטורליך, אבער היינט צוטאגס טוט דאס שוין נישט גאט טוישן די נאטור, ווייל מיר זענען נישט גענוג ערליך ווי די דור המדבר און קיין איין נס וואס איז פריש איז נישט באגלייבט אחוץ אז א הייליגע איד זאגט אז דאס איז מן השמים. סיי דער רמב"ם ...

נאטור-וויסנשאפטן

נאטור-וויסנשאפטן איז כולל די פעלדער פון וויסנשאַפֿט וואס באהאנדלען די וועלט, די געזעצן און אקציעס, סיי וואס וואקסט און סיי די נישט ארגאנישע וועלט. אויך ווערט מאטעמאטיק אריינגערעכנט אין די נאטור-וויסנשאפטן, כאטש זי באהאנדלט נישט די פיזישע וועלט, ווייל פיזיק איז שטארק געבונדן מיט מאטעמאטיק. אריינגערעכנט אין די נאטור-וויסנשאפטן זענען פאַרשידענע געביטן: ביאָלאָגיע איז אַ פעלד וואָס שטודירט די לעבעדיקע וועלט, כולל באטאניק, זאאלאגיע און מעדיצין. פֿיזיק באהאנדלט די כּללים וואָס פון מאַטעריאַלן, ענערגיע, אָרט און צייַט. ערד וויסנשאַפֿט איז אַ פעלד וואס נעמט אריין געאלאגיע, געאגראפיע און געאפיזיק. ...

נס

א נס איז א וואונדערליכע געשעעניש וואס מען קען נישט אויסרעכענען פון פאראויס לויטן געווענליכן נאטורליכן ווירשטשאפט אז אזוינס וועט פאסירן. עס זענען פארהאן צוויי סארט נסים. די ערשטע איז א איבערנאטורליכע געשעעניש וואס איז נישט מעגליך עס זאל פאסירן לויטן נאטור. נאכדעם זענען דא אזעלכע נסים וואס איז יא מעגליך לויטן נאטור, נאר געווענליך געשעט עס נישט און נארמאלערהייט וואלט זיך עס אנדערש אויסגעלאזט, "פונקט"איז געשען אזוי און אזוי, אנדערש ווי פאראויסגעשאצט. היינט געשעען בעיקר די נאטורליכע נסים און דאס איז וואס מען רופט היינט א נס. רעליגיעזע גלייבן אז דאס איז די האנט פון באשעפער צו פארדרייען די נאטור ...

קינד

א קינד איז א יונגער מענטש. מען רופט אזוי עמיצן וואס איז נאכנישט דערוואקסן און יונג אין יארן. אבער אפילו עמיצער וואס איז קליין-געבליבן מיטן שכל קען מען רופן: "געבליבן א קינד". קינד איז אויך דאס וואס ערפילט און דערגענצט דאס באדייט פון עלטערן. אן א קינד קען מען נישט ווערן קיין עלטערן, אויך דערוואקסענע מענטשן בלייבן אייביג קינדער פון זייערע עלטערן. לדוגמא "שלמה, 46 יאר אלט, איז א קינד פון דוד, 76 יאר אלט". א קינד, איידער ער הייבט אן צו גיין אין שולע, שפילט אין דער היים אדער מיט אנדערע קינדער מיט שפילכלעך. אויך יונגע קינדער ווען זיי קומען אהיים פון דער שולע שפילן זיי מיט שפילכלעך.

אטעיזם

אַטעיזם באשטימט די אָפּוועזנהייט פון גלויבונג אדער אַן אַבנעגאַציע פון דעם עקזיסטענץ פון אַ גאָט. אַנדעש זענען די וואָס זאגן אז זיי ווייסן נישט אויב סאיז פאראן א גאָט אדער נישט, וואָס הייסן אַגנאָסטיקן. אויך ווערן זיי גערופן אפיקורסים אדער מינים, דער נאמען אפיקורס שטאמט נאך א מענטש אן אטעיסט וואס האט געהייסן "אפיקורס". עס איז קיינמאל אין היסטאריע נישט געווען א גרויסע געמיינדע פין אטעיסטן, ווייל אייביג האבן רוב מענטשן געהאלטן אז דאס איז קעגן שכל, ווייל עס זענען געווען צופיל אומפארשטענדישן אין נאטור, און די בעסטע טעאריע איז געווען אז דאס איז די ווערק פון א גאָט. אבער מיט די פארשריט פון טעכנא ...

פיזיק

פֿיזיק, וויסן פון נאטור) איז די וויסנשאַפֿט וואס פארנעמט זיך מיט די נאטור באנעמונגען - מאטעריאל און קראפט. געוויינטלעך, ווערט זי באשריבן מיט מאטעמאטישע פארמולעס. דער ציל פון פיזיק איז אויפקלערן וויאזוי אביעקטן באוועגן זיך אין רוים און צייט און צו פארשטיין וויאזוי דער אוניווערס פירט זיך. אויך קען פיזיק זיין דעפינירט ווי "דער אפטייל פון וויסן וואס איז שייך צום סדר פון נאטור, אדער, אין אנדער ווערטער, צום רעגולערן נאכאנאנד פון געשעענישן". אסטראנאמיע, די עלטסטע וויסנשאפט, איז א טייל פון פיזיק. אין דער פארגאנגענהייט איז פיזיק געווען א טייל פון נאטור-פילאסאפיע, צוזאמען מיט אנדערע פעלדער פון וויסנ ...

                                     

★ נאטור

 • נאטור איז די געזעצן פון די באשאפעניש און ווי אזוי די וועלט פיזיקע און מאטריאל, ארבייטן היינט צוטאגס. אומנאטורליך איז א סארט באגריף אדער געשעניש וואס
 • נאטור - וויסנשאפטן איז כולל די פעלדער פון וויסנשא פ ט וואס באהאנדלען די וועלט, די געזעצן און אקציעס, סיי וואס וואקסט און סיי די נישט ארגאנישע וועלט. אויך
 • װיסנשא פ ט איז די שטודיע און וויסן פון נאטור דעם אוניווערס און דעם מענטשלעכן קערפער דורך אן אנגענומענעם וועג פון לערנען. אין אלגעמיין האט וויסנשאפט צו
 • די באקאנטע מוזזאומען זענען דער חורבן אייראפע מוזעאום אין וואשינגטאן, די נאטור - היסטאריע מוזעאום אין ניו יארק און די גוגנהיים אינטערנאציאנאל מוזעאום אין
 • וואס איז נישט מעגליך עס זאל פאסירן לויטן נאטור נאכדעם זענען דא אזעלכע נסים וואס איז יא מעגליך לויטן נאטור נאר געווענליך געשעט עס נישט און נארמאלערהייט
 • געבוירן זיי, פון פרו ורבו. אידן נאכן חורבן אייראפע האבן מער קינדער ווי נאטור ערלויבט צו נעמען נקמה אין היטלער וואס האט געוואלט פארטיליגען אידן. זיי מחנך
 • נא טור געשיכטע פונעם תנ ך. דער מוזיי איז געגרינדעט געווארן אין 2014 דורך הרב נתן סליפקין. תנ כישער נאטור געשיכטע מוזיי אתר ZOO TORAH של מוזיאון הטבע התנ כי
 • געהאלטן אז דאס איז קעגן שכל, ווייל עס זענען געווען צופיל אומפארשטענדישן אין נאטור און די בעסטע טעאריע איז געווען אז דאס איז די ווערק פון א גא ט. אבער מיט
 • א רכעא לא גיע איז א װיסנשא פ ט װא ס בא הא נדלט די א נטװיקלונג פ ון דעם קולטור און נאטור פרומע זענע ןדערקעגן די ארכעאלאגן וואס גראבן אויף יידישע קברים ווייל דאס
 • אלטגריכיש: φυσική ἐπιστήμη, פיזיקע עפיסטעמע וויסן פון נאטור איז די וויסנשא פ ט וואס פארנעמט זיך מיט די נאטור באנעמונגען - מאטעריאל און קראפט. געוויינטלעך, ווערט
 • סדרות פון די וואך, וואס פארציילט געהיימעניסן וויאזוי די וועלט פירט זיך, די נאטור פון גאט, און וויאזוי ער האט באשאפן אלץ, שכר ועונש, גלות וגאולה, גן עדן
                                     
 • ביאלאגיע איז א אפטייל פון נאטור וויסנשאפט קלאסיפיקאציע אין אקאדעמיע וואס שטודירט לעבן און לעבעדיקער. בעלי חיים גוף - א נא טא מיע א רגא נען פיזיאלאגיע זאאלאגיע
 • די 2s2 עלעקטראנען אין א סאך כעמישע רעאקציעס. בעריליום געפינט זיך אין נאטור נאר פארבינדן מיט אנדערע עלעמענטן אין מינעראלן. באוואוסטע איידלשטיינער וואס
 • שטעלט דערנאך צו וויסנשאפטלעכער אינפארמאציע און טעאריעס פאר דער הסברה פון נאטור און אייגענטום פון מענטשן פון דעם גאנצן אוניווערס. עס ווערט געפאנדעט פון
 • שפראכן איבער דער גאנצער וועלט און באהאנדעלט שיינע אינטרעסאנטע זאכן איבער נאטור און קולטור ארום דער וועלט. אפיציעלע וועבזייטל דער בלא ט איז א פ עלערדיקער
 • פ יזיאלאגיע פון אורא לט גריכיש: φύσις, פ יזיס, נאטור און - λογία, - לאגיא שטודיע איז די וויסנשאפט וואס באהאנדלט ווי לעבעדיגע סיסטעמען ארבעטן. דאס
 • אפאר סארטן אגדתא עס, ער לייגט צו אז די אגדתא וואס רעדט פון נאטור מיינט מען נישט דוקא די נאטור פון וואס מען רעדט, נאר עס איז דארטן באהאלטן פארבארגענע סודות
 • א גאנצן טאג מקדיש זיין פאר דעם געפיל פון אנערקענען און פייערן די גאנצע נאטור באשאפונג דורך זיך צוזאצזעצן ביי 3 סעודות מיט די פאמיליע און זינגן און לויבן
 • ליבעראליזם און פון דער דעמאקראטישער רעזשים. דזשאן האט געהאלטן אז די מענטשליכע נאטור איז ווויל און ניט שעדליך, און די מענטשן האבן רעכטן צו איינפירן זייער שטייגער
 • הארטן אויבערפלאך איז אלומיניום. אלומיניום איז צו רעאקטיוו פארצוקומען אין נאטור אלס פרייער מעטאל. אבער מ טרעפט אים אין קאמבינאציע אין מער ווי 270 פארשידענע
 • און געל באקומט מען קאליר אראנזש. דער באשעפער האט ספעציעל אריינגעלייגט אין נאטור אז אלע אומרייפע געוואוקסן זאל האבן א גרינעם קאליר וואו צו זאגען פארן מענטש
 • פון נאטור ענדיגן זיך קיינמאל ווי למשל די ענערגיע שטאפן ווי אויל גאז קוילן און גאזאלין וואס ווי מער מ נוצט זיי אלץ מער נוצט זי זיך אויס פונעם נאטור און
 • זענען די טשערעפאכעס און קראקאדילן. רוב רעפטיליעס זענען שלאנגען און יאשטשערקעס. עס זענען באקאנט ארום 10 טויזנט זגאלן פון רעפטיליעס. וואונדער פון דער נאטור
                                     
 • פון וויאזוי א זאך זעט אויס אדער ווי מענטשן מיינען. פילאסאפיע באהאנדלט די נאטור פון רעאליטעט, און דאס שייכות צווישן רעאליטעט און א מענטשנס שכל ווי אויך
 • ווונדערליכע געשענישן פונעם נא טור. ווען עס פ א סירט גאר א ווונדערליכע זאך אינעם נאטור ווי דונערן, בליצן, ערדציטערנישן א.ד.ג. בענטש מען א ברכה, אמאל האט מען
 • דעם ניגון זינגט איבער דער באקאנטער זינגער אברהם פריד אויף זיין אלבאם. די נאטור - די בלעטעלע - שטײט א בױם אין מיטן װעג, מיט די צװײ גן א רױסגעשטעקט דעם
 • עקאלאגיע Ökologie אין 1866. די אוראלטע פילאסאפן, ווי היפאקראטעס און אריסטו האבן אוועקגעשטעלט די יסודות פון עקאלאגיע אין זייער שטודיע פון נאטור
 • פארק. דער בליק האט אריינגענומען דעם בארימטן שרייבער פון וויסנשאפטלעכע און נאטור פארשונגען, הרב יוסף פרץ ביללער, וועלכער האט קודם פובליצירט די אויפגעכאפטע
 • מענטשן זאלן זיך ארויפזעצן אויפן אן אן אדערן ס שויס איז דאס מער סעקסועל פון נאטור עס איז אויך דא א אינטערטעימענט אפציע וואס הייסט שויס טאנץ, ווי א מיידל
 • מאטעמאטיק איז א לעבנסנייטיקער געצייג אין פארשידענע געביטן, איינשליסנדיק נאטור - וויסנשאפטן, אינזשעניריע, מעדיצין און געוויסע סאציאל וויסנשאפטן ווי עקאנאמיק
                                     

תנ"כישער מוזיי פון נאטור־געשיכטע

דער תנ"כישער מוזיי פון נאַטור־געשיכטע איז אַ קליינער מוזיי אין בית שמש, ישראל, געווידמעט צו דער נאַטור־געשיכטע פונעם תנ"ך. דער מוזיי איז געגרינדעט געווארן אין 2014 דורך הרב נתן סליפקין.

                                     

נאציאנאל געאגראפיש

נאציאנאל געאגראפֿיש איז א מאָנטלעכער זשורנאל וואס ערשיינט אין פילע שפראכן איבער דער גאנצער וועלט און באהאנדעלט שיינע אינטרעסאנטע זאכן איבער נאטור און קולטור ארום דער וועלט.

                                     

באמבע

א באמבע איז א צוזאמענגענומעכץ פון אויפרייס מאטעריאל אריינגעלייגט אין א שאכטל אדער אנדער זאך וואס מען רייסט אויף נוצנדיג א ספעציעלן צינדער. דאס האט מען ערפינדן בעיקר צו נוצן דורך מיליטער. עס איז אבער אויך דא ציווילע באנוץ פון דעם, בעיקר אויף איינצוווארפן גרויסע געביידעס אויף צו איבערבויען, אדער אויפהאקן גרויסע בערג כדי צו בויען אויף דעם בארג.

                                     

לוזשע

לוזשע איז אַ קלײנע זאַמלונג פֿון װאַסער װאָס קומט נאָך אַ רעגן אָדער פֿון אַ גרױסער אָזערע אָדער טײַך װאָס עקזיסטירט נאָך נישט און איז אַװעקגעגאַנגען. לוזשעס זענען זײער געװײנטלעך אין לעכער אױף װעגן, גאַסן און שאָסײען נאָך אַ רעגן אָדער פֿאַרפֿלאַנציונג.

                                     

מאנגראווע

מאַנגראָװע װאַלד איז אַ מין װאַלד װאָס װאַקסט אין הײסע, טראָפּישע סבֿיבֿות, אױפן ברעג ים. די מאַנגראָװע בײמער זײנען אַדאַפּטירט צו װאַקסן אין זײער שװערע באַדינגונגען: זײערע װאָרצלן שטײען אין זאַלץ-װאַסער כמעט די גאַנצע צײַט. אָבער מיט הילף פֿון פֿאַרשײדענע אַדאַפּטאַציִעס, װי זאַלץ-דריזן װאָס ברענגען דעם זאַלץ אַװעק פֿון די פֿלאַנצען, קאָנען די בײמער איבערלעבען. אין מאַנגראָװע-װעלדער עס זײַנען פֿאַראַן אַ סך חיות, װי צום בײַשפּיל פֿײגעלעך, קראַבן און שרצים.

                                     

נפלאות הבורא

נפלאות הבורא איז טייטש פון ווונדערליכע געשענישן פונעם נאַטור. ווען עס פּאַסירט גאר א ווונדערליכע זאך אינעם נאטור, ווי דונערן, בליצן, ערדציטערנישן א.ד.ג. בענטש מען אַ ברכה, אמאל האט מען נישט געוויסט אז אין יעדע זאך איז דא וואונדער האט מען נאר דאס געקענט באגרייפן פון א דוגמה ווי כמה נאה אילן זה אבער היינט צוטאגס מיט די ערפינדונג פון סייענס זעהט מען כמעט נישט קיין שום פשוטע זאך וואס סאיז נישט וואונדערליך אין די בריאה. היינט הייסט דער חכמה אינטעליזשענט דעזיין.

                                     

סביבה

סביבה אדער ענווייערמענט. עס איז דא אין דעם א גאנצע באוועגונג פון ליבעראלע אקטיוויסטן וואס רופן זיך ענווייערמענטליסטן וואס זארגן זיך די וועלט זאל נישט אונטערגיין פון פארפעסטעטע לופט. זיי קעמפן קעגן גרויסע קארן וואס נוצן צופיל גאזאלין און שעדיגט דערמיט די סביבה.

                                     

סטרוקטור

סטרוקטור איז דער וועג וויאזוי חלקים זענען צאם געשטעלט פון געביידעס, מענטשן, חשבונות, שפּראַך, ביימער, עראָפּלאַנען, אלעס דארף צוקומען צו גרינטליכע געפלאנטע דעזיין פון סטרוקטור דאס זאל בלייבן שטיין, ווען איין טייל איז געמאָסטן און געוואויגן לויט אַן אַנדער טייל. נאָר דורך דעם שטייט דאס גאנצקייט דערפון צוזאַמען.

                                     

קאלטקייט

מיינט איר אן איינגנשאפט קאלטבלוטיקייט? קאלט איז די פארקערטע פון הייס. און באדייט א נידריגער טעמפארטור. א פריזער מאכט דאס עסן קאלט און עס קען זיך האלטן אויף לאנגע מאנאטן. אזוי אויך ווערט באנוצט דער עיר קאנדישאנער אפצוקילן די שטוב ווען עס איז הייס, ספעציעל אין די זומער חדשים.

                                     

שוויצן

שוויצן איז דער פליסיגקייט וואס גיסט זיך פון א מענטש, בשעת מען איז אנגעצויגן אדער מען ארבייט שווער און די גלידער ווערן הייס, וואס איז א סכנה פון "אווערהיטינג"אבער דאן געבט דער גוף ארויס וואסער וואס וועפּט ארויף אין די לופט און דערמיט נעמט עס אוועק די הייסע טעמפעראטור און דער מענטש ווערט צוריק קאלט. זעה: שוויצבאד

Users also searched:

נאטור,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →