★ פילאסאפיע - פילאסאפיע, רעאליטעט, לודוויג וויטגנשטיין, אימאנועל קאנט, זשאן-פאל סארטרע, מעטאפיזיק, דאקטאר, פילאסאפיע, מאטעריאליזם, מידות, טאאיזם, אָראַ, אמת ..

פילאסאפיע

פֿילאָסאָפֿיע איז דאס מעטאד פון פארשונג צו פארשטיין גרונטליך און קלאר די פענאמענאנען פון דער וועלט, מענטשהייט, און דאס לעבן. למשל ווי איז די בעסטע וועג צו לעבן דער ווארט פילאסאפיע איז א גריכישן צוזאם שטעל פון די ווערטער פילא און סאפיא, ד.ה. דאס ליבשאפט פון חכמה.

רעאליטעט

רעאַליטעט אדער ממשותדיקייט איז יעדע זאך וואס איז עכט, אויסשלינדיק וואס איז אויסגעטראכט. א געשעעניש וואס האט טאקע פאסירט אדער א זאך וואס עקזיסטירט האט "רעאליטעט". די רעאליטעט קען זיין אנדערש פון וויאזוי א זאך זעט אויס אדער ווי מענטשן מיינען. פילאסאפיע באהאנדלט די נאטור פון רעאליטעט, און דאס שייכות צווישן רעאליטעט און א מענטשנס שכל ווי אויך שפראך און קולטור. פֿילאסאפֿישע פֿראַגעס וועגן רעאליטעט און עקזיסטענס געהערן צו דער שטודיע גערופן אנטאלאגיע, א וויכטיגע צווייג פון מעטאפיזיק. אנטאלאגישע פֿראגעס ווערן אדורכגעקלערט אין פארשידענע צווייגן פון פילאסאפיע, כולל פילאסאפיע פון וויסנשאפט, פילאסאפיע ...

לודוויג וויטגנשטיין

לודוויג יאזעף יאהאַן וויטגנשטיין איז געווען אן עסטרייכער פילאסאף, וואס איז געווען פראפעסאר פון פילאסאפיע אין דעם אוניווערסיטעט פון קיימברידזש פון 1939 ביז 1947. זיין בוך פילאסאפישע פארשונגען האט מען ארויסגעגעבן נאך זיין טויט, עס ווערט גערעכנט פון די וויכסטיקע ווערק אין אנאלאטישער פילאסאפיע.

אימאנועל קאנט

אימאַנועל קאַנט איז געווען אן 18טן יארהונדערטדיקער דייטשער פילאסאף פון דער פרייסישער שטאט קעניגסבערג. ער איז געווארן א פראפעסאר פון פילאסאפיע אין דעם אוניווערסיטעט פון קעניגסבערג.

זשאן-פאל סארטרע

זשאַן-פאל סאַרטרע איז געווען א פראנצויזישער פילאסאף, דראמאטורג, ראמאניסט, סצענאר, פאליטישער אקטיוויסט און ליטעראטור קריטיקער.

מעטאפיזיק

מעטאפיזיק איז די פילאסאפיע וואס פֿארשט אויס די פרינציפן פון ממשות וואס שטייגן אריבער די באזונדערע וויסנשאפטן. מעטאפיזיק איז כולל קאסמאלאגיע און אנטאלאגיע. דאס ווארט שטאמט פון גריכיש μετά מעטאַ וואס איז טײַטש "אריבער"אדער "נאָך"און φυσικά פֿיזיקא טײַטש "פיזיש", א צענטראלער אפצווייג פון מעטאפיזיק איז אנטאלאגיע, די אויספארשונג פון סארטן זאכן אין דער וועלט און דאס שייכות איינס מיט אנאנדער. דער מעטאפיזיקער וויל אויך מברר זײַן ווי אזוי מענטשן פארשטייען די וועלט, אײַנשליסנדיק עקזיסטענץ, פלאץ, צייט, קויזאליטעט, און מעגלעכקייט.

                                     

★ פילאסאפיע

 • מענטשהייט, און דאס לעבן. למשל ווי איז די בעסטע וועג צו לעבן עטיק דער ווארט פילאסאפיע איז א גריכישן צוזאם שטעל פון די ווערטער פילא ליב - האבער און סאפיא חכמה
 • מען זא ל אױך קענען די א רבעט פ א רטיידיגן. אריגינעל האט מען באקומען דעם דיפלאם פאר שטודיעס אין פילאסאפיע אבער היינט גיט מען דעם טיטל אין אלע לערנונגען.
 • אדורכגעקלערט אין פארשידענע צווייגן פון פילאסאפיע כולל פילאסאפיע פון וויסנשאפט, פילאסאפיע פון מאטעמאטיק, פילאסאפיע פון רעליגיע און פילאסאפישער לאגיק. צווישן
 • מא טעריא ליזם איז א טעאריע אין פילאסאפיע אז אלץ באשטייט פון מאטעריע, און אלע פענאמענען, איינשליסנדיק באוואוסטזיין קומען פון מאטעריעלע אייגנשאפטן און אינטעראקציעס
 • פון פילאסאפיע וויאזוי דער מענטש פירט זיך אויף מיט אנדערע מענטשן צום גוטן אדער שלעכטן. די טעלאגיע וואס געבט זיך אפ דערמיט איז מוסר. אין פילאסאפיע ווערט
 • געווען א דייטשער פילאסאף וואס האט עוסק געווען אין אנטאלאגיע, עסטעטיק, פילאסאפיע פון טעכנאלאגיע און פענא מענאלאגיע, און האט באאיינפלוסט דעם שטרא ם פון
 • אפריל 1951 איז געווען אן עסטרייכער פילאסאף, וואס איז געווען פראפעסאר פון פילאסאפיע אין דעם אוניווערסיטעט פון קיימברידזש פון 1939 ביז 1947. זיין בוך פילאסאפישע
 • פילאסאף פון דער פרייסישער שטאט קעניגסבערג. ער איז געווארן א פראפעסאר פון פילאסאפיע אין דעם אוניווערסיטעט פון קעניגסבערג. קאנט איז געבוירן אין קעניגסבערג
 • מאטעמאטיק און ליטעראטור. ער האט שטודירט פילאסאפיע אין עקאל נארמאל סופעריער. אין 1929 האט ער באקומען א דאקטאראט אין פילאסאפיע דאס זעלבע יאר האט ער באקאנט סימאן
 • טא א יזם איז א כינעזישע פילאסאפיע און רעליגיע. דאס ווארט 道 טא א איז טייטש וועג די פילאסאפישע יסודות פון טאאיזם זענען געגרינדעט אויף די לערעס פון לאא
 • מעטאפיזיק איז די פילאסאפיע וואס פ ארשט אויס די פרינציפן פון ממשות וואס שטייגן אריבער די באזונדערע וויסנשאפטן. מעטאפיזיק איז כולל קאסמאלאגיע און אנטאלאגיע
 • ווירטעמבורג היינט אין דרום מערב דייטשלאנד ער האט אנגעהויבן א ניי דרך אין פילאסאפיע העגליאניזם. ער האט משפיע געווען אויף אסאך שרייבער און פילאסאפן, כולל
                                     
 • דריי אויסגערופנסטע גריכישע פילאסאפן וועלכע האבן געלייגט דעם יסוד פאר פילאסאפיע ביזן היינטיגן טאג. זיין ריכטיגער נאמען איז געווען אריסטאקלעס. ער איז געווען
 • דער קונסט פון געשפרעך, דיסקוסיע אדער וויכוח איז א באגריף אין מערבדיקער פילאסאפיע וואס דינט צו שילדערן פארשידענע מעטאדן צוצוקומען צום אמת אדער צו שילדערן
 • געווען אן ענגלישער פילאסאף וואס האט זיך באשעפטיקט איבערהויפט מיט פאליטישע פילאסאפיע ער איז געווען פון די ערשטע גרינדערס פון ליבעראליזם און פון דער דעמאקראטישער
 • געווען א קאטוילישער דאמיניקאנער גלח פון אקווינא, איטאליע. ער האט שטודירט פילאסאפיע און טעאלאגיע. טאמאס איז געקומען פון אן אדעלער משפחה אין דער מלוכה פון
 • פארעפנטלעכט דאס בוך פון אייזיק ניוטאן מאטעמאטישע פרינציפן פון דער נאטורלעכער פילאסאפיע 1811 - ווענעזועלע ווערט דאס ערשטע לאנד אין דרום אמעריקע וואס פראקלאמירט
 • פילאסאף פון אטען. מען האלט אים פאר איינער פון די גרינדער פון מערבדיקער פילאסאפיע ער האט געוויזן אז דורך טענות, דורכשמועסן און דעבאטירן קענען מענטשן פארשטיין
 • דעפיניציע פון באוואוסטזיין ענדערט זיך צווישן פסיכאלאגיע, נערוון - וויסנשאפט און פילאסאפיע דער בלא ט איז א פ עלערדיקער שטומפיקער א רטיקל. דא ס הײסט עס פ עלן אין
 • פילאסאף, שרייבער און קאמפאזיטאר אין דעם 18טן יארהונדערט. זיין פאליטישע פילאסאפיע האט באאיינפלוסט די פראנצויזישע רעוואלוציע. רוסא האט געהאלטן אז מוסר און
 • רמב ן און נאך צענדליגע רבנים וואס האבן זיך פארטאן צו מפרש זיין די תורה און תלמוד, און זיך אפגעגעבן מיטן אידישן פילאסאפיע און אויכט פאעזיע און געזאנג.
 • פילאסאף און וויסנשאפטלער. אוויצענא האט געשריבן 450 ביכער וועגן מעדיצין און פילאסאפיע און טייל האלטן אים פון די גרינדער פון מאדערנעם מעדיצין. זיינע מערסטע
 • קאנסערוואטיזום איז א פילאסאפיע און פאליטישער אידעאלאגיע פון וועלן אפהיטן די אלטע מנהגים, ביי אידן איז דא אזא שטרעמנוג וואס רופט זיך קאנסערוועטיוון ווייל
                                     
 • בחירה איז א באגריף סיי אין דער תורה סיי אין פילאסאפיע אויף צו פריי אויסוועלן צו זיין אן ערליכער איד אדער נישט. אנדערשט ווי אלע פאסירונגען און פעולות
 • געבן די אויפשטייג פאר באגריפן, וואס איז דער יסוד פון סיי וואסערע דעת, צי איז דאס וויסנשאפט כללית, אדער מער בפרטית ביזנעס, געזונטהייט, פילאסאפיע א.א.וו.
 • פארעפנטלעכט דאס בוך פון אייזיק ניוטאן מאטעמאטישע פרינציפן פון דער נאטורלעכער פילאסאפיע 26סטן סעפטעמבער - דער פארטענאן אין אטען ווערט טיילווייז אומגעווארפן
 • און פילאסאפיע און זי האט אנגעהויבן שטודירן מאטעמאטיק אינעם אינסטיטוט קאטאליק און ליטעראטור אינעם אינסטיטוט סאנט מארי. דערנאך האט זי שטודירט פילאסאפיע אינעם
 • קאמפיוטערס. לייבניץ פארנעמט אויך א פראמינענטן ארט אין דער היסטאריע פון פילאסאפיע ער איז געווען, צוזאמען מיט רענע דעקארט און ברוך שפינאזא, פון די גרעסטע
 • נישט לאגיש און מען קען דאס נישט פיזיש אנטאפן. די קלאסיפיקאציע אנטהאלט פילאסאפיע ליטעראטור, היסטאריע, קולטור, שפראכן, מוזיק, קונסט און די וויזועלע און
 • סעקונדע אין טאג. טראכטן ווערט שטודירט אין פסיכאלאגיע, ביאלאגיע, פיזיאלאגיע, פילאסאפיע און סאציאלאגיע. לויטן פסיכאלאג זשאן פיאזשע איז טראכטן א פעולה פון צופאסן
                                     

דאקטאר (פילאסאפיע)

דאָקטאָר פֿון פֿילאָסאָפֿיִע אָדער Ph D איז דער העכסטער אַקאַדעמישער טיטל. מען באַקומט דעם טיטל װען מען באווייזט אַז מען האָט אַלײן געפארשט עפּעס אַ טעמע און דערין געצײגט נײַקײטן פֿאַר די װיסנשאַפֿט. די שטודיִע פֿאַרפֿאַסט מען אין אַ דיסערטאַציִע װאָס װערט איבערגעקוקט דורך פּראָפֿעסארן, און מען זאָל אױך קענען די אַרבעט פֿאַרטיידיגן. אריגינעל האט מען באקומען דעם דיפלאם פאר שטודיעס אין פילאסאפיע אבער היינט גיט מען דעם טיטל אין אלע לערנונגען.

                                     

מאטעריאליזם

מאַטעריאַליזם איז א טעאריע אין פילאסאפיע אז אלץ באשטייט פון מאטעריע, און אלע פענאמענען, איינשליסנדיק באוואוסטזיין קומען פון מאטעריעלע אייגנשאפטן און אינטעראקציעס. דאס הייסט, לויט דער דאזיקער טעאריע באשטייט דאס גאנצע ממשות פון פיזישער מאטעריע, און דאס נעמט איין מענטשלעכע געדאנקען, געפילן און עמאציעס. דאס איז פונקט פארקערט פון דער טעאריע פון אידעאליזם, און אויך קעגן דעם באגריף פון גייסטליכקייט.

                                     

מידות

צו מיינט איר װיקיפּעדיע:מידות? מידות אדער עטיק איז א צווייג פון פילאסאפיע וויאזוי דער מענטש פירט זיך אויף מיט אנדערע מענטשן צום גוטן אדער שלעכטן. די טעלאגיע וואס געבט זיך אפ דערמיט איז מוסר. אין פילאסאפיע ווערט עטיק צעטיילט אין דריי צווייגן: געווענדעטער עטיק, וואס פארבינדט דעם געביט מיט פראקטישע אויפפירונג. מעטא-עטיק, וואס טוט דעפינירן דעם געביט פון עטיק. נארמאטיווער עטיק, וואס האנדלט פארשטיין וואס ווערט גערופן גוטע מידות. טייל האלטן אז עטיק לערנט זיך פון רעליגיע, ווי למשל די עשרת הדיברות.

                                     

טאאיזם

טאַאָיזם איז א כינעזישע פילאסאפיע און רעליגיע. דאס ווארט 道 טאַא איז טייטש "וועג". די פילאסאפישע יסודות פון טאאיזם זענען געגרינדעט אויף די לערעס פון לאא צי און די שריפטן פון זשואנגזי. טאאיזם טוט באטאנען די "דריי אוצרות": רחמנות, מאסיקייט און עניוות. במשך די יארהונדערטן האט טאאיזם געהאט א שטארקע השפעה אויף כינעזישער קולטור. אויך האט טאאיזם געהאט א השפעה אויף דער קולטור פון שכנותדיקע לענדער. נאך לאא צי און זשואנגזי האט די ליטעראטור פון טאאיזם אנגעהויבן צו וואקסן.

                                     

געארג ווילהעלם פרידריך העגל

געארג ווילהעלם פֿרידריך העגל איז געווען א דייטשער פילאסאף געבוירן אין שטוטגארט, ווירטעמבורג. ער האט אנגעהויבן א ניי דרך אין פילאסאפיע, העגליאניזם. ער האט משפיע געווען אויף אסאך שרייבער און פילאסאפן, כולל סיי די וואס האבן געהאלטן מיט אים, און סיי זיינע קעגנער. ער האט געשריבן וועגן היסטאריע, פאליטיק, רעליגיע, קונסט, לאגיק און מעטאפיזיק.

                                     

אָראַ

אין פּאַראַ-פּסיכאָלאָגיע און פילע פארמען פון רוחניות פראקטיצירונג, אַן אָראַ איז אַ פעלד פון האַקעלע, לייַכטיק ראַדיאַציע וואס נעמט ארום אַ מענטש אָדער זאך.

                                     

אמת

אין די גמרא טרעפן מיר אבער אז ביי זיי איז ליגענט יא געווען פארעכנט ווי ווארהייט אויב עס איז עטיש אויסגעהאלטן און מחיוב דאס צו זאגן, ווי למשל כלה נאה וחסידה אפילו זי איז הינקעדיג און קרעציג הייסט די תורה איר לויבן פארן מאן און זאגן אז זי איז שיין.

                                     

באוואוסטזיין

דאס באוואוסטזיין איז די וויסיקייט פון זיך און פון דער סביבה. די דעפיניציע פון באוואוסטזיין ענדערט זיך צווישן פסיכאלאגיע, נערוון-וויסנשאפט און פילאסאפיע.

                                     

בורידאןס אייזל

בורידאנס אייזל איז אן אילוסטראציע פון א פאראדאקס אין פילאסאפיע, לגבי דער הבנה אין בחירה. די פאראדאקס איז א משל. אינעם משל, ווערט אן אייזל אוועקגעשטעלט פונקט אינצווישן א זאק היי און א קאנע וואסער. דער אייזל איז פנוקט אזוי הונגעריג ווי דורשטיג. אזוי ווי דער אייזל האט נישט קיין בחירה, וועט דער אייזל שטארבן פון הונגער און דורשט, ווייל ער וועט נישט קענען מאכן קיין ראציאנאלעם החלטה וועלכע פון די צוויי ברירות אויסצוקלויבן ערשט. די פאראדאקס איז פארפאסט געווארן דורך דעם פראנצויזישן פילאסאף זשאן בורידאן.

                                     

גארנישט

גארנישט איז געווענטליך פארשטענדליך אלס עס פעלט און די חסרון פון אלעס אז עס איז נישט פארהאן גארנישט אינגאנצן. אבער טייל מאל איז דער טערמין אויך באנוצט אז עס נישטא גארנישט רעלאטיוו אדער וויכטיג. אדער צו אראפמאלן אן אומאינטערסאנטער זאך מענטש געשעניש.

Users also searched:

פילאסאפיע,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →