★ קונסט - קונסט, בצלאל אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט, דארבי מוזיי און קונסט גאלעריע, ליבהאבער פיקציע, פילם, מאדריד, קאמיקס, די קונסט פון מלחמה, שרייבן, דראמא ..

קונסט

קונסט איז אַ טײל פֿון אַן אייגענעם אױסדרוק. קונסט שליסט איין די וויזועלע קונסטן, ווי צייכענען, מאלעריי, סקולפטור און פאטאגראפיע, און אויך די פארשטעלונג קונסט, ווי טאנץ, מוזיק, דיכטונג, פראזע און טעאטער.

בצלאל אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט

די בצלאל אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט, ירושלים איז ערשט געגרינדעט געווארן אין 1906 דורך באָריס שאַץ און איז געווען די ערשטע שולע פון קונסט אין ארץ ישראל אין דעם 20סטן יאָרהונדערט. אַרבעט באשאפן אין דער שולע דורך סטודענטן זענען געהאלטן צו זייַן די אָנהייב פון ישראל וויזועלן קונסט. אין 1935, נאָך זייַענדיק פֿאַרמאַכט פֿאַר עטלעכע יאר, האט די שולע געעפנט און שייך-געהייסן "ניו בצלאל". אין 1955 האט די שולע באקומען אַקאַדעמישע דערקענונג, און איבער די יאָרן האָבן שוין צוגעלייגט צו פארשידענע דעפארטמענטן אין דער קונסט און פּלאַן. אין 1958 האט די שולע געוואונען די ישראל פרייז פֿאַר מאלעריי און ...

דארבי מוזיי און קונסט גאלעריע

דארבי מוזיי און קונסט גאלעריע איז געגרינדעט געווארן אין 1879, צוזאמען מיט דארבי צענטראלער ביבליאטעק, אין א נייער געביידע אויסגעפלאנעוועט דורך ריטשארד ניל פרימאן און געגעבן געווארן צו דער שטאט דארבי דורך מייקל טאמאס באס, א ברייער וואס האט געוואוינט אין דארבי. די זאמלונג אנטהאלט א גאנצע גאלעריע וואס צייגט די מאלערייען פון זשאזעף רייט פון דארבי, אויך איז דא א גרויסער אויסשטעל פון קעניגלעכע קרוין דארבי און אנדער פארצעליי פון דארבי און דעם ארומגעגנט. אנדערע אויסשטעלן זענען ארכעאלאגיע, נאטירלעכע היסטאריע, געאלאגיע און מיליטערישע זאמלונגען. די קונסט גאלעריע איז אפן זייט 1882.

ליבהאבער פיקציע

ליבהאבער פיקציע, פענפיקציע אדער פענפיק איז א נאמען פאר פיקציע וואס איז געמאכט דורך אנהענגער אנשטאט דער אריגינאלער מחבר. פענפיקציע שרייבער אפט נוצן פיקטיווע כאראקטערן און ערטער פון פיקטיווע אדער היסטארישע געשיכטעס וואס זענען געווען באשאפן דורך אנדערע מענטשן, און שרייבן אריגינעלע געשיכטעס וועגן זיי. מענטשן שרייבן פאן פיקציע פאר פילע פארשידענע פאנדאמען פון ביכער, טעלעוויזיע סעריעס אדער פילמען. דארט איז אויך פאן קונסט אדער פאנקונסט, וואס איז אפט צייכענונגען אדער אנדערע קונסט וואס איז באזירט אויף א פאנדאם.

פילם

די קונסט פון פֿילם איז געבוירן געווארן אין 1895 ווען די ברידער לומייער האבן באשאפן דעם ערשטן פילם. זיי האבן געמאכט א פילם וועגן דעם ים. אין די קומענדיקע יארן איז די קונסט געווארן מער פארגעשריטן און מען האט געשאפן אסך פילמען פאר דער הנאה פונעם עולם. אין 1927 האבן די ווארנער ברידער ארויסגעגעבן דאס ערשטע רעדנדע פילם. עס הייסט "דער דזשעז זינגער"און מען זעט דארט ווי יאסעלע ראזנבלאט זינגט א אידישן ניגון. א נייעם פילם ווייזט מען אין קינאס. נאך עטלעכע וואכן אדער מאנאטן טוט מען פארשפרייטן דעם פילם דורך אנדערע מעדיע: אויף באצאל־טעלעוויזיע, קאבל-טעלעוויזיע, אדער אויף DVD דיסקן. שפעטער טוט מען ארויסגע ...

מאדריד

מאדריד איז די הויפטשטאט פון שפאניע, און אויך די גרעסטע שטאט. זי געפינט זיך אין צענטראל שפאניע אויפן טייך מאנזאראנארעז. מאדריד איז א גרויסער פינאנציעלער צענטרום.

                                     

★ קונסט

 • קונסט איז א טײל פ ון א ן אייגענעם אױסדרוק. קונסט שליסט איין די וויזועלע קונסטן, ווי צייכענען, מאלעריי, סקולפטור און פאטאגראפיע, און אויך די פארשטעלונג
 • די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די הומאניסטיק
 • אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט ירושלים איז ערשט געגרינדעט געווארן אין 1906 דורך בא ריס שא ץ און איז געווען די ערשטע שולע פון קונסט אין ארץ ישראל אין דעם
 • דארבי מוזיי און קונסט גאלעריע איז געגרינדעט געווארן אין 1879, צוזאמען מיט דארבי צענטראלער ביבליאטעק, אין א נייער געביידע אויסגעפלאנעוועט דורך ריטשארד
 • קאמיקס איז א ליטערארישע פארעם פון א וויזועלע קונסט צו דערציילן געשיכטעס. עס איז צונויפגעשטעלט פון געמאלעוועטע בילדער וואס זיינען אין אלגעמיין קאמבינירט
 • טעלעוויזיע סעריעס אדער פילמען. דארט איז אויך פאן קונסט אדער פאנקונסט וואס איז אפט צייכענונגען אדער אנדערע קונסט וואס איז באזירט אויף א פאנדאם. וויקימעדיע
 • געזעלשאפט, וואס דארטן ווערט באוויזן איר וויסנשאפט. זי קאטעגאריזירט אויך די קונסט און ערפינדונגען און רעליגיע אלעס לויט מיט וואס די געזעלשאפט געבט זיך אפ
 • די קונסט פון פ ילם איז געבוירן געווארן אין 1895 ווען די ברידער לומייער האבן באשאפן דעם ערשטן פילם. זיי האבן געמאכט א פילם וועגן דעם ים. ביים ערשטן פילם - באשטראל
 • די קונסט פון מלחמה כינעזיש: 孫子兵法 סון זי בינג פ א איז א בוך געשריבן דורכן כינעזישן גענעראל סון צו אינעם 6טן יארהונדער פאר דער ציווילער רעכענונג. דאס
 • גערעכנט איינע פון די הויפט אייראפעישע צילן פאר קונסט מוזייען. דער בעסט באוואוסטער איז דער גאלדענער דרייעק פון קונסט פלאצירט אויפן פא סעא דעל פרא דא, וואס באשטייט
                                     
 • א ביר קריגער קונסט פא רבא נד פון ישראל לערנען זיי ן אייגן נוסח פון א ביר - א ביר קשת - העברעיש קריגער קונסט אבי ר קשת - אומנות לחימה עברית אין ירושלים
 • שרייבן איז די קונסט אראפצולייגן ווערטער, סימבאלן, נומערן, אותיות און זאצן, דורך די פינגער צי דורך א פען אויפן פאפיר אדער קלאוויאטור טייפן אויף א קאמפיוטער
 • ליטעראטור איז די קונסט פון שרייבן. א ליטעריטארישע שאפונג קען זיין באזירט אויף אמתדיקע ליטערארישע פיגורן אדער אויף אויפגעטראכטע פיגורן. ליטעראטור צעטיילט
 • בא ן סטא נציע איז הײ נט א קונסט מוזיי. די קונסט אין מוזיי ד ארסע איז פון די יא רן 1848 ביז 1915. דא ס איז נײ ער ווי די קונסט אין דער לואוורע. דער מולען
 • א פיקטיווער כאראקטער איז א מענטש אדער אנדערע באשעפעניש אין א שאפונג פון קונסט ווי א ראמאן, פארשטעלונג, אפערע אדער פילם. א פיקטיווער אדער אויסגעטראכטער
 • באלאנגט צו וויסנשאפט און קונסט איבערהויפט פון די אלטע גריכלאנד אין פארשידענע אנגעלעגנהייטן, ווי אין פאליטיק, וויסנשאפט, ליטעראטור, קונסט און נאך... און וואס
 • וואסערע מין קונסט וואס ענדעלט עפעס גלייך, און מען מאכט דאס אויך אין גרופעס אין צו פארשידענע קלענערע אפטיילונגן און גרופעס. אין אלע קונסט פארעמען זענען
 • טעא טער פון אוראלט גריכיש: θέατρον טהעא טראן איז א קונסט ווו עס ווערט געשפילט פארשטעלונגען מיט לעבעדיקע אקטיארן. דער פלאץ וואו די פארשטעלונגען קומען
 • מינג - נא ווען און עדי מערפי. מולאן איז געווען געראטן ווייל זיינע מוזיק און קונסט - סטיל זענען געווען אנדערש פון אנדערע דיזני פילמען. די מוזיק איז קאמפאזירט
 • ענגליש: DeviantArt איז א קהלישער דינסט צו בא טייליקן בילדער און ווערקס פון קונסט אויפן אינטערנעץ. די פירמע איז געגרינדעט געווארן דעם 7טן אויגוסט 2000. אירע
                                     
 • ער האט שטודירט קונסט אין דער פעטערבורגער קונסט אקאדעמיע. ער איז געווען א ן א נגעזעענער טוער פ ונעם יי דישן רענעסא נס אין דער קונסט פ ון װײ סרוסלא נד
 • צענטערן אין צפון אמעריקע. אין דער שטאט געפינען זיך מער ווי 160 מוזייען, 100 קונסט גאלעריעס און 30 קאנצערט זאלן. מעקסיקע שטאט געפינט זיך אין פערטן פלאץ אין
 • בראדלי, סארטרע, מארקס און סיי זיינע קעגנער קירקעגארד, שאפענהויער, ניצשע ער האט געשריבן וועגן היסטאריע, פאליטיק, רעליגיע, קונסט לאגיק און מעטאפיזיק.
 • פארשטעלונג און קונסט און דער מוזיי פון מא דערן קונסט אויך באקאנט אלץ: MoMA איז איינע פון די מערסט באקאנטע מוזייען אין אמעריקא, פ א ר פיי ן קונסט - ווי געמעל
 • מאלעריי איז די קונסט פון אראפמאלן פארב אדער פיגמענט אויף אן אייבערפלאך, צו שאפן א בילד פון א פנים אדער זאך. די אייבערפלאך קען זיין א וואנט, פאפיר, האלץ
 • א גא נצן געגנט פון 61 דונא ם אין ניו יארק, וואס דינט אלס מוזיי פאר 12 קונסט אפטיילונגען. דאס א רט איז געבויט געווארן אין די 60 ער יארן פונעם צוואנציגסטן
 • באשאפונג איז זי געמאכט געווארן דורך א מענטש, און ארויסגעהויבן און אנערקענט אלס קונסט פאר די מאסן צו באטראכטן און באוואונדערן. מען קען סקולפטארן כל מיני חפצים
 • דעם מענטש. אין איר מער ברייטערער אפטייטש, נוצט מען דאס ווארט דעזיין פאר קונסט און אינזשעניריע. וועב דעזיין גראפיק דעזיין וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך
 • די וויזועלע קונסטן זענען קונסט פ ארמען וואס זענען בעיקר וויזועל, ווי ארכיטעקטור, דעזיין, ווידעא, מאלעריי, סקולפטור, פאטאגראפיע, פילם - פראדוקציע, צייכענען
 • ביבליאטעק אקאדעמיע פאר דער העברעישער שפראך בצלאל אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט נאציאנאלער באטאנישער גארטן אמפיתאטרון הר הצופים וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע
                                     

קאמיקס

קאמיקס איז א ליטערארישע פארעם פון א וויזועלע קונסט צו דערציילן געשיכטעס. עס איז צונויפגעשטעלט פון געמאלעוועטע בילדער וואס זיינען אין אלגעמיין קאמבינירט מיט טעקסט, אפטמאל קומט די טעקסט אין רעדן-באלאנען. אין אלגעמיין דינט די קונסט צו פאָרשטעלן קאריקאטורן און צו באלוסטיקן די ליינערס מיט קליינע מעשהלאך.

                                     

די קונסט פון מלחמה

די קונסט פון מלחמה איז א בוך געשריבן דורכן כינעזישן גענעראל סון צו אינעם 6טן יארהונדער פאר דער ציווילער רעכענונג. דאס בוך האט 13 קאפיטלעך. דאס בוך דערציילט וועגן מלחמות און וויאזוי מען זיגט. עס רעדט וועגן מיליטערישער סטראטעגיע און פארוואלטונג פון מלחמה. מען האט איבערגעזעצט דאס בוך אויף פראנצויזיש צום ערשטן מאל אין 1772, און אויף ענגליש טיילווייז צום ערשטן מאל אין 1905.

                                     

שרייבן

שרייבן איז די קונסט אראפצולייגן ווערטער, סימבאלן, נומערן, אותיות און זאצן, דורך די פינגער צי דורך א פען אויפן פאפיר אדער קלאוויאטור טייפן אויף א קאמפיוטער, וואס מוויל קאמוניקירן נישט דורכן מויל. וויבאלד שרייבן איז אנדערש ווי רעדן, וואס מקען נישט נוצן דערביי די הענט, פנים, און ניגון צו מסביר זיין וואס די ווערטער באדייטן, ברויך מען זיך האלטן גאר שטרענג צו כללים, כדי די ווערטער, טינט, פינגערקלאפעריי זאלן נישט זיין להבל ולריק. דער וואס שרייבט ביכער הייסט א שרייבער.

                                     

פיקטיווער כאראקטער

א פיקטיווער כאראקטער איז א מענטש אדער אנדערע באשעפעניש אין א שאפונג פון קונסט ווי א ראמאן, פארשטעלונג, אפערע אדער פילם. א פיקטיווער אדער אויסגעטראכטער פערזאן הייסט א "פיקטיווער כאראקטער". טייל באקאנטע ביישפילן זענען קערמיט די פֿראָש, יאָדאַ, ספּאָנדזשבאָב סקווערפּענץ, באמבי, אדער באַרט און ליסאַ סימפּסאָן פון "די סימפּסאָנס".

                                     

דעזיין

דעזיין אדער פלאנעווען איז די פּלאַנירונג וואס לייגט דער באזיס פון באשאפן דעם פאָרמגעבונג און\אדער געשטאלט פון יעדן אביעקט און סיסטעם ערווארבן דורך דעם מענטש. אין איר מער ברייטערער אפטייטש, נוצט מען דאס ווארט דעזיין פאר קונסט און אינזשעניריע.

                                     

דראמא

דראמא איז אַ ליטערארישע זשאנער וואָס איר אויסדרוק איז דורך אקטיארן. ווי צום ביישפיל: פארשטעלונגען, פילמען אדער טעלעוויזיע. דאָס וואָרט "דראַמאַ"שטאמט פון גריכיש וואס באדייט "טאן". דער אויסדרוק פון דראמא איז די באציונג צווישן מענטשן. א דראמאטישע סצענע אין א שפיל אדער פילם, אדער אין רעאליטעט, ווען עס פאסירט א דראמאטישע ערשיינונג.

                                     

כישוף

כישוף איז א זאך וואס איז געמאכט צו טוישען די נאטור, פון א תורהדיגע שטאנדפונקט איז עס פארבאטען ווייל עס האט מיט טומאה, און כישוף אין די תורה ווערט גערעדט פון געטשקע דינערס גלויבונגען, אין ענגליש ווערט דאס פארעכענט אלס איין טייל פון מופתים מעדזשיק magic,

                                     

פארצוימטע באוועגונג

פארצוימטע באוועגונג אדער אפשטעל־באוועגונג אָדער סטאפ־מוישן איז דער עלטסטער וועג צו שאפן אנימאציע, אויך באנוצט היינט. צו מאכן א פילם ברויכט מען: א קאמערע. א סך געדולד. מען מאכט א בילד פון א סצענע, נאכדעם באוועגט מען די סצענע א ביסל, מען מאכט נאך א בילד, און אזוי ווייטער ביז מהאט הונדערטער בילדער, וואס מווייזט איינס נאך אנאנד.

                                     

ראפ מוזיק

רעפ איז אן אפריקאנישער מוזיק זשאנער, ווי מגראמט מיט פיוטים, און מטענהט זיך מיט לאזונגען, אויף ווילדע טענער און תנועות פון גוף. עס איז ווי א דעבאטע מיט כלי זמר און נגינה.

Users also searched:

קונסט,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →