ⓘ קונסט - קונסט, בצלאל אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט, דארבי מוזיי און קונסט גאלעריע, קאמיקס, ליבהאבער פיקציע, פילם ..

קונסט

קונסט איז אַ טײל פֿון אַן אייגענעם אױסדרוק. קונסט שליסט איין די וויזועלע קונסטן, ווי צייכענען, מאלעריי, סקולפטור און פאטאגראפיע, און אויך די פארשטעלונג קונסט, ווי טאנץ, מוזיק, דיכטונג, פראזע און טעאטער.

בצלאל אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט

די בצלאל אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט, ירושלים איז ערשט געגרינדעט געווארן אין 1906 דורך באָריס שאַץ און איז געווען די ערשטע שולע פון קונסט אין ארץ ישראל אין דעם 20סטן יאָרהונדערט. אַרבעט באשאפן אין דער שולע דורך סטודענטן זענען געהאלטן צו זייַן די אָנהייב פון ישראל וויזועלן קונסט. אין 1935, נאָך זייַענדיק פֿאַרמאַכט פֿאַר עטלעכע יאר, האט די שולע געעפנט און שייך-געהייסן "ניו בצלאל". אין 1955 האט די שולע באקומען אַקאַדעמישע דערקענונג, און איבער די יאָרן האָבן שוין צוגעלייגט צו פארשידענע דעפארטמענטן אין דער קונסט און פּלאַן. אין 1958 האט די שולע געוואונען די ישראל פרייז פֿאַר מאלעריי און ...

דארבי מוזיי און קונסט גאלעריע

דארבי מוזיי און קונסט גאלעריע איז געגרינדעט געווארן אין 1879, צוזאמען מיט דארבי צענטראלער ביבליאטעק, אין א נייער געביידע אויסגעפלאנעוועט דורך ריטשארד ניל פרימאן און געגעבן געווארן צו דער שטאט דארבי דורך מייקל טאמאס באס, א ברייער וואס האט געוואוינט אין דארבי. די זאמלונג אנטהאלט א גאנצע גאלעריע וואס צייגט די מאלערייען פון זשאזעף רייט פון דארבי ; אויך איז דא א גרויסער אויסשטעל פון קעניגלעכע קרוין דארבי און אנדער פארצעליי פון דארבי און דעם ארומגעגנט. אנדערע אויסשטעלן זענען ארכעאלאגיע, נאטירלעכע היסטאריע, געאלאגיע און מיליטערישע זאמלונגען. די קונסט גאלעריע איז אפן זייט 1882.

קאמיקס

קאמיקס איז א ליטערארישע פארעם פון א וויזועלע קונסט צו דערציילן געשיכטעס. עס איז צונויפגעשטעלט פון געמאלעוועטע בילדער וואס זיינען אין אלגעמיין קאמבינירט מיט טעקסט, אפטמאל קומט די טעקסט אין רעדן-באלאנען. אין אלגעמיין דינט די קונסט צו פאָרשטעלן קאריקאטורן און צו באלוסטיקן די ליינערס מיט קליינע מעשהלאך.

ליבהאבער פיקציע

ליבהאבער פיקציע, פענפיקציע אדער פענפיק איז א נאמען פאר פיקציע וואס איז געמאכט דורך אנהענגער אנשטאט דער אריגינאלער מחבר. פענפיקציע שרייבער אפט נוצן פיקטיווע כאראקטערן און ערטער פון פיקטיווע אדער היסטארישע געשיכטעס וואס זענען געווען באשאפן דורך אנדערע מענטשן, און שרייבן אריגינעלע געשיכטעס וועגן זיי. מענטשן שרייבן פאן פיקציע פאר פילע פארשידענע פאנדאמען פון ביכער, טעלעוויזיע סעריעס אדער פילמען. דארט איז אויך פאן קונסט אדער פאנקונסט, וואס איז אפט צייכענונגען אדער אנדערע קונסט וואס איז באזירט אויף א פאנדאם.

פילם

די קונסט פון פֿילם איז געבוירן געווארן אין 1895 ווען די ברידער לומייער האבן באשאפן דעם ערשטן פילם. זיי האבן געמאכט א פילם וועגן דעם ים. אין די קומענדיקע יארן איז די קונסט געווארן מער פארגעשריטן און מען האט געשאפן אסך פילמען פאר דער הנאה פונעם עולם. אין 1927 האבן די ווארנער ברידער ארויסגעגעבן דאס ערשטע רעדנדע פילם. עס הייסט "דער דזשעז זינגער" און מען זעט דארט ווי יאסעלע ראזנבלאט זינגט א אידישן ניגון. א נייעם פילם ווייזט מען אין קינאס. נאך עטלעכע וואכן אדער מאנאטן טוט מען פארשפרייטן דעם פילם דורך אנדערע מעדיע: אויף באצאל־טעלעוויזיע, קאבל-טעלעוויזיע, אדער אויף DVD דיסקן. שפעטער טוט מען ארויסג ...

                                     

ⓘ קונסט

  • קונסט איז א טײל פ ון א ן אייגענעם אױסדרוק. קונסט שליסט איין די וויזועלע קונסטן, ווי צייכענען, מאלעריי, סקולפטור און פאטאגראפיע, און אויך די פארשטעלונג
  • די היסטאריע פון קונסט באדייט די היסטאריע פון די וויזועלע קונסטן, וואס זענען מאלעריי, סקולפטור און ארכיטעקטור. זי ווערט פאררעכנט איינע פון די הומאניסטיק
  • אקאדעמיע פאר מאדעלירונג און קונסט ירושלים איז ערשט געגרינדעט געווארן אין 1906 דורך בא ריס שא ץ און איז געווען די ערשטע שולע פון קונסט אין ארץ ישראל אין דעם
  • דארבי מוזיי און קונסט גאלעריע איז געגרינדעט געווארן אין 1879, צוזאמען מיט דארבי צענטראלער ביבליאטעק, אין א נייער געביידע אויסגעפלאנעוועט דורך ריטשארד
  • קאמיקס איז א ליטערארישע פארעם פון א וויזועלע קונסט צו דערציילן געשיכטעס. עס איז צונויפגעשטעלט פון געמאלעוועטע בילדער וואס זיינען אין אלגעמיין קאמבינירט
  • טעלעוויזיע סעריעס אדער פילמען. דארט איז אויך פאן קונסט אדער פאנקונסט וואס איז אפט צייכענונגען אדער אנדערע קונסט וואס איז באזירט אויף א פאנדאם. וויקימעדיע
  • געזעלשאפט, וואס דארטן ווערט באוויזן איר וויסנשאפט. זי קאטעגאריזירט אויך די קונסט און ערפינדונגען און רעליגיע אלעס לויט מיט וואס די געזעלשאפט געבט זיך אפ
  • די קונסט פון פ ילם איז געבוירן געווארן אין 1895 ווען די ברידער לומייער האבן באשאפן דעם ערשטן פילם. זיי האבן געמאכט א פילם וועגן דעם ים. ביים ערשטן פילם - באשטראל
  • די קונסט פון מלחמה כינעזיש: 孫子兵法 סון זי בינג פ א איז א בוך געשריבן דורכן כינעזישן גענעראל סון צו אינעם 6טן יארהונדער פאר דער ציווילער רעכענונג. דאס
  • גערעכנט איינע פון די הויפט אייראפעישע צילן פאר קונסט מוזייען. דער בעסט באוואוסטער איז דער גאלדענער דרייעק פון קונסט פלאצירט אויפן פא סעא דעל פרא דא, וואס באשטייט