★ רעליגיע - רעליגיע, דרוזן, איסלאם, בודהיזם, 13טן אפריל, אפגעפארענער, הינדואיזם, וועלטלעכקייט, 20סטן אפריל, משה רבינו, אפגאט, גייסטליכקייט, זאראאסטריזם, טעיזם ..

רעליגיע

רעליגיע איז אן ארגאניזירטער גלויבונג פון א גרופע מענטשן וואס גלויבן אין גייסטלעכע באגריפן, ווי אין גאט, תחיית המתים, עולם הבא, מלאכים און עולמות עליונים, און דאס אז די גייסטליכער באגריף קען רעדן צו מענטשן א.א.וו. אין דעמאקראטישע מדינות האט יעדער בירגער אַ רעכט צו זיך באלאנגען צו א סײַ װאָסערע רעליגיע אדער זיין פֿרײַ פון רעליגיע. דאס ווערט גערעכנט איינעם פון די גרונטיקע מענטשן רעכט. אבער אין טייל לענדער מוז מען האלטן די אפיציעלע רעליגיע און נישט קיין אנדערע. אנדערע האלטן אז אין דער היינטיקער וועלט זענען פאראן בערך צען טויזנט פארשידענע רעליגיעס וואס רוב פון זיי האבן זיך אנטוויקלט אין די לעצט ...

דרוזן

די דרוזן זענען א רעליגיעזע און עטנישע גרופע, אין מיטל מזרח. זיי ווערן געשאצט אויף בערך 1.500.000. אין סיריע איז דא די גרעסטע טייל, מיט ארום 850.000 דרוזן, אין לבנון 300.000 בערך, און אין ישראל 120.000 אומגעפער, און אין אנדערע לענדער ארום די וועלט.

איסלאם

מוחמד האט אנגעגעבן אז ער האט געהאט א חזיון פון מלאך גבריאל, וועלכער האט אים מבשר געווען די בשורת האמונה און אים אנגעבאטן דאס צו פארשפרייטן. מוחמד האט באלד דערנאך אנגעהויבן צו פארשפרייטן די נייע רעליגיע, און האט זיך געשאפט פילע נאכפאלגער. דאס ערפאלג פון דער נייער באוועגונג האט אים געגעבן שטיצע אויף אנצוגיין ווייטער, און מוחמד האט זיך ארויסגעלאזט אויף א קאמפיין איבער צו פירן אלע מענטשן פון זיין לאנד, און דערנאך פון די ארומיגע לענדער, צו זיין גלויבן. דאס איסלאמישע גלויבן האט געפועלט אויף צו פאראייניגן דאס אראבישע פאלק, וועלכע זענען ביז דאן געווען פארשפרייט אין פילע שבטים איבער די מדבריות פון ...

בודהיזם

בודהיזם אָדער "בודאַהיזם"איז א רעליגיע וואס איז אויפגעשטעלט געווארן דורך גאַוטאַמאַ סידהאַרטאַ שקיאמוני. די דאזיקע רעליגיע פארטוט זיך מיטן גייסטליכקייט, און לערנט ווי צו רוהיג זיין אן קיין פיין. בודהיזם איז איינע פון די גרעסטע רעלעגיעס אויף דער וועלט. דער אָנפאַנג פון בודאיזם איז געווען אין דעם פינפטן יארהונדערט פאר דער איצטיקער צייטרעכענונג. עס איז געווען מיט סידהארטא, דער אינדיאנער פרינץ, וואס איז איין טאג געגאנגען ארויס פון זיין פאלאץ און געזען וויפל ווייטיק איז דא אויף דער וועלט. האט ער פארזיכט א וועג צו העלפען מענטשען אין דער וועלט און צום סוף איז ער געקומען מיט בודאיזם, וואס לערנט אז ...

13טן אפריל

1945 - צווייטער וועלט קריג - די רויטע ארמיי באפרייט ווין. 1829 - דער בריטישער פארלאמענט שענקט פרייהייט פון רעליגיע צו קאטאליקן אין בריטאניע. 1975 - א בירגערקריג ברעכט אויס אין לבנון צווישן די קריסטן און מוסלמענער.

אפגעפארענער

אן אפגעפארענער איז איינער וואס איז אויפגעצויגן געווארן אין א פֿרומען שטוב און האט געמאכט דעם באשלוס צו ווערן פריי פון רעליגיע, פארקערט פון א בעל תשובה. קיין פרייהייט איבערלאזן פרומקייט און זיך אפשניידן די בארד און פיאות, אדער ביי א פרוי גיין מיט אויפגעדעקטע האר און נישט־צניעותדיקע קליידער. איינער וואס פארלאזט דעם פרומען וועג פון לעבן הייסט פריי ווייל ער ווערט פריי פון דעם עול פון אידישקייט. אבער טראץ וואס בחירה איז א אידישע באגריף, איז כמעט נישט מעגליך צו לעבן א פריי לעבן אין א אידישן געגענט ווייל בחירה עקזיסטירט באמת נישט פאר די וואס ווילן לעבן אין דער פרומער געמיינדע.

                                     

★ רעליגיע

 • רעליגיע איז אן ארגאניזירטער גלויבונג פון א גרופע מענטשן וואס גלויבן אין גייסטלעכע באגריפן, ווי אין גאט, תחיית המתים, עולם הבא, מלאכים און עולמות עליונים
 • הינדוי זם איז א רעליגיע פ ון דרום אזיע. הינדואיזם איז די דריטע מערסטע פארשפרייטע רעליגיע אין דער וועלט, נאך קריסטנטום און איסלאם, מיט מער פון א ביליאן
 • תימנע. אבער די רעליגיע שטאמט פון עגיפטן. לכאורה איז די רעליגיע אן אפטיילונג פונעם שיאטישן טייל, פון דער איסלאמישער רעליגיע די רעליגיע איז א מאנאטעיסטישע
 • וועלטלעכקייט אדער סעקולא ריזם איז רעליגיע פריי. נישט דוקא קעגן רעליגיע נאר א נוטראלער עלעמענט, וואס איז נישט אנגעוואנדן אין א רעליגיעזע קערפערשאפט אז
 • פון אמעריקע, און א דריטל איבער דער גארער וועלט. יידישקייט איז די עלטסטע רעליגיע פון צווישן די דריי גרעסטע מא נא טעיסטישע רעליגיעס. יידישקייט מיט אירע פרינציפן
 • אויפגעשטעלט געווארן. 1657 - יידן אין ניו אמסטערדאם באקומען פרייהייט פון רעליגיע 1792 - פראנקרייך פראקלאמירט מלחמה אויף עסטרייך. 1862 - לואי פאסטער און
 • איסלא ם אראביש: إسلام איז א מא נא טעי סטישע רעליגיע װא ס איז אױפ געשטעלט געװא רן דורך מוחמד, אינעם 7טן יארהונדערט אין דעם אראבישן האלבאינזל. מוחמד
 • א דער בודא היזם איז א רעליגיע וואס איז אויפגעשטעלט געווארן דורך גא וטא מא סידהא רטא שקיאמוני דער בודא די דאזיקע רעליגיע פארטוט זיך מיטן גייסטליכקייט
 • בלייבן נאך 262 טעג 1829 - דער בריטישער פארלאמענט שענקט פרייהייט פון רעליגיע צו קאטאליקן אין בריטאניע 1945 - צווייטער וועלט קריג - די רויטע ארמיי באפרייט
 • פרעה ס גזירה אויסצוהרגענען אלע ניי - געבוירענע יינגלעך. לויט די מאנאטעיזע רעליגיע טראדיציע איז משה רבינו געוועזן דער שליח פון גאט צו איבערגעבן די עשרת הדברות
 • געווארן אין א פ רומען שטוב און האט געמאכט דעם באשלוס צו ווערן פריי פון רעליגיע פארקערט פון א בעל תשובה. קיין פרייהייט איבערלאזן פרומקייט און זיך אפשניידן
                                     
 • בית דין איז א יידישע רעליגיע געריכט וואס פסקנ ט לויט דער יידישער הלכה איבער הויפט דיני ממונות. די דיינים ווערן אויסגעקליבן דורך פריעריגע רבנים נאך וואס
 • אראבער, א פאלעסטינער א.א.וו. 3. רעליגיע - צו וועלכע רעליגיע געהערט מען. ייד, מוסלעמער, קריסט א.א.וו - די יידישע רעליגיע צעטיילט זיך אויף צווייען: א מזרחיסטן
 • דארף ער תשובה טון. בעל תשובה איז א איד וואס האט נישט פראקטיצירט די אידישע רעליגיע און האט זיך געטוישט זיין לעבנס שטייגער זיך צו פירן ווי א רעליגיעזער פרומער
 • טא א יזם איז א כינעזישע פילאסאפיע און רעליגיע דאס ווארט 道 טא א איז טייטש וועג די פילאסאפישע יסודות פון טאאיזם זענען געגרינדעט אויף די לערעס פון לאא
 • מיינסטו די רעליגיע בית דין צדק? געריכט אין העברעיש: בית משפט, אין לשה ק: ערכאות איז א סעקולערער געריכטהויז ווו די געזעצן ווערן ארויסגעגעבן לויט די
 • גערופן גוטע מידות געווענדעטער עטיק, וואס פארבינדט דעם געביט מיט פראקטישע אויפפירונג. טייל האלטן אז עטיק לערנט זיך פון רעליגיע ווי למשל די עשרת הדיברות.
 • מאנאטעיזטישע רעליגיע געגרינדעט דורך גורו נאנאק אינעם 15טן יארהונדערט אין דעם פונדזשאב ראיאן אין דרום אזיע. ער איז די פינפט גרעסטע רעליגיע אין דער וועלט
 • באוויזן איר וויסנשאפט. זי קאטעגאריזירט אויך די קונסט און ערפינדונגען און רעליגיע אלעס לויט מיט וואס די געזעלשאפט געבט זיך אפ. דער עצם שטאנד פון קולטור מיינט
 • לשון קודש סבלנות, מיינט האבן נערוון און דערליידן מענטשן וואס קריכן אויף די נערווען. געדולט איז פארעכנט ווי א גוטע מידה ביי די רעליגיע און גייסטלעכע.
 • דעטרויט. די אמטראק באן סטאנציע אין שיקאגא איז יוניאן סטאנציע. די גרעסטע רעליגיע צווישן דער באפעלקערונג פון שיקאגא איז קריסטנטום. אויך וואוינערן אין דער
 • ווערט פאררעכנט א מאדעל פון פילפארטייאישער דעמאקראטיע אין אפריקע. די עיקר רעליגיע אין סענעגאל איז איסלאם, און זיין אנהענגער זענען 92 ביז 94 פון דער באפעלקערונג
 • פערסיע, און ביז 651 האבן זיי איינגענומען דאס לאנד, און האבן געענדערט די רעליגיע פון זאראאסטריזם צו איסלאם. דערנאך האט איראן געשפילט א גרויסע ראלע אין דער
 • דזשייניזם הינדוסטאני: ज नधर म דזשיין דהא רמא איז א פאנטעיסטישע רעליגיע וואס לערנט קיין געוואלד קעגן לעבעדיקע באשעפענישן. די נשמה מוז זיך אויסלערנען
                                     
 • באנוץ פון קדושה אין דער יידישער רעליגיע פארן אלגעמיינעם באנוץ זעט הייליגקייט קדושה - הייליגקייט אין דער יידישער רעליגיע איז גאר א ברייטער באגריף און טוט
 • די דוניי, דער וואג און דער גראן. די קאנסטיטוציע גאראנטירט פרייהייט פון רעליגיע 60.4 פון סלאוואקן האלטן זיך פאר קאטאליקן, 9.6 אומרעליגיעז אדער אטעאיסטיש
 • דעמאקראטן דאס זענען די 2 גרויסע פארטייען אין אמעריקע. רעליגיע איבערהויפט די קריסטליכער רעליגיע זיי זענען אלגעמיין קעגן אבורטאציע און קעגן עוועלאציע לימודים
 • און מצוות. ביי די ארטאדאקסן ווערן נישט די רעפארמער פ ארעכנט אלס א אידישע רעליגיע א רטא דא קסישע יידן האבן געפירט קעמפן קעגן זיי אמאל ווער עס זאל פארטרעטן
 • אלגעמיין משיח אדער מלך המשיח איז דער מענטש וואס איז לויט דער אידישער רעליגיע ערווארטעט צו ברענגען די גאולה שלימה און אויסלייזן די אידן פון גלות. גלייבן
 • איבערהויפט רעליגיע דער שוואכערער פארעם דערפון איז הכרת הטוב צו מאכן שפירן אן אנדערן אז טאמער טוט ער א טובה איז ער אנערקענט. אין רעליגיע איז דאס דער
                                     

הינדואיזם

הינדויִזם איז אַ רעליגיע פֿון דרום אזיע. הינדואיזם איז די דריטע מערסטע פארשפרייטע רעליגיע אין דער וועלט, נאך קריסטנטום און איסלאם, מיט מער פון א ביליאן אנהענגער. פון זיי, איין ביליאן וואוינען אין אינדיע. אנדערע גרויסע קהילות פון אנהענגער זענען נעפאל 23 מיליאן, באנגלאדעש 14 מיליאן און דער אינזל באלי אין אינדאנעזיע 3.3 מיליאן.

                                     

וועלטלעכקייט

וועלטלעכקייט אדער סעקולאַריזם איז רעליגיע פריי. נישט דוקא קעגן רעליגיע, נאר א נוטראלער עלעמענט, וואס איז נישט אנגעוואנדן אין א רעליגיעזע קערפערשאפט אז עמיצער גייט שטודירן סעקולערע שטודיעס, ווי פינאנץ אדער ארכיטעקטור, גייט עס אינעם כלל פון לימודי חול אדער סעקולארע קורסן.

                                     

20סטן אפריל

1303 - דער אוניווערסיטעט אין רוים איז אויפגעשטעלט געווארן. 1920 - געעפנט די אנטווערפענער אלימפיאדע. 1298 - אנגעהויבן דער רינדפלייש פאגראם אין דייטשלאנד, מיט דער שחיטה פון דער רעטינגען קהילה. 1902 - פיער און מארי קירי איזאלירן דעם זאלץ ראדיום כלאריד. 1862 - לואי פאסטער און קלאד בערנארד קאנטשען די ערשטע פאסטעריזאציע פראבע. 1657 - יידן אין ניו אמסטערדאם באקומען פרייהייט פון רעליגיע. 1792 - פראנקרייך פראקלאמירט מלחמה אויף עסטרייך.

                                     

משה רבינו

משה רבנו איז געבוירן אין מצרים צו עמרם און יוכבד. אלס קינד פון דריי חדשים האט מען אים אריינגעלייגט אין וואסער צוליב פרעהס גזירה אויסצוהרגענען אלע ניי-געבוירענע יינגלעך. לויט די מאנאטעיזע רעליגיע טראדיציע איז משה רבינו געוועזן דער שליח פון גאט צו איבערגעבן די עשרת הדברות צו די יידן אין בארג סיני.

                                     

אפגאט

אפגאט מיינט אין יידישן זין פון ווארט אן אנטי גאט, וואס איין גאט איז דער פארקערטער ווי די אנדערע גאט. און אויב דינען געוויסע מענשטן איין גאט זענען זיי פאר די אנדערע גרופע מענטשן פארעכענט ווי עובדי עבודה זרה וואס דינען אן אפגאט אין זייער מיינונג ווייל יענער גאט איז אזוי פאלטש אז ער מאכט אז מען זאך זיך אפקערן פון דעם ריכטיגן גאט.

                                     

גייסטליכקייט

גײַסטליכקײַט באצייכענט א הייליגער אדער גוטער שטימונג. דאס איז אז דער גייסט איז אין פולן טעם פון הייליקייט ער שפירט זיך נאנט צו גאט און פליעט אין די הויכע ספערן פון מיסטישקייט. ווען מען גלויבט אין איבערנאטורליכע זאכן און אין רעליגיעזע גלויבונגען הייסט דאס אויך גײַסטליכקײַט. קבלה מוסר און חסידות געבן זיך אסאך אפ מיט דעם. אויך אלע רעליגיעס און אטעיסטן געבן זיך אפ דערמיט.

                                     

זאראאסטריזם

זאראאַסטריזם איז א רעליגיע און פילאסאפיע געגרינדעט דורך זאראטוסטרא עטלעכע הונדערטער יאר פאר דער ציווילער רעכענונג אין דער פערסישער אימפעריע. עס איז אמאל געווען פון די גרעסטע רעליגיעס אין דער וועלט היינט האט די רעליגיע א פאר הונדערט טויזנט אנהענגער, וואס כמעט אלע וואוינען אין איראן און אינדיע. ווען איסלאם האט זיך פארשפרייט אין דער פערסישער אימפעריע, זענען עטלעכע הונדערטער טויזנטער פון די אנהענגער אין זאראאסריזם אנטלאפן אין אינדיע, און די געמיינדע דארט ווערט גערופן "פאַרסי".

                                     

טוביה זינגער

טוביה הכהן זינגער איז א בארימטער רב אין מגיד שיעור, ער איז דער פארזיצער פון אויסזוכן אידישקייט. געבוירן אין כ"ח אלול התש"כ, פּענסילוועניע, אַמעריקע. רבי טוביה האָט באַשלאָסן זיך אריבערציען קיין ארץ ישראל אין זומער 2019.

                                     

טעיזם

טעיזם איז דאס ערקלערונג צו גלויבן אז גאט אנטפלעקט זיך פאר די באשעפענישן און נביאים מיט וועגן וואס זיינען העכער פון די נאטור. דריי רעליגיאנען וואס גלויבן אין מאָנאָטעיזם זענען יידישקייט, קריסטנטום און איסלאם.

                                     

מאנאטעיזם

מאָנאָטעיִזם איז די ערקלערונג אז מען גלויבט נאָר אין איין גאט. די גלויבונג איז אז דער איינער גאט האט באשאפן די וועלט, איז אלמעכטיג, געפינט זיך אומעטום, ווייסט אלץ און פירט די וועלט. די רעליגיאנען וואס גלויבן אין איין גאט זיינען: אידישקייט, איסלאם און קריסטנטום. היינט צו-טאג גלייבן רוב וועלט - בערך 60-55% פון דער וועלט באפעלקערונג - אין איין גאט, און אז דער אייבישטער האט זיך באוויזן ביים בארג סיני, און אז משה רבינו איז געווען א נביא.

                                     

מיטאלאגיע

‫א מיטאָלאָגיע נעמט אריין א זאמלונג פון מיטאסן, דאס הייסט דערקלערונגען װאָס פֿאַרטײַטשן אומבאַקאַנטע און אומנאַטירליכע געשעענישן מיט כל-מיני פֿאַנטאַזיעס. אין די מערהייט דורך לעגענדע. אפטמאל זענען די מיטאסן וועגן איבערנאטירלעכע באשעפענישן.

                                     

קאטאליציזם

קאטאליציזם איז די גרעסטע קריסטלעכע שטרעמונג. אין איר שפיץ שטייט די רוימישע קאטוילישע קירכע אין וואטיקאן ווו איר הויפט פירער איז דער פויבסט וואס זיצט אויף סיימאן פאטרוס ביינקל. די צאל גלויבערס אין קאטאליציזם ביי די גרויסע לענדער זיינען פעלגנדיק: אין אמעריקע 30%, אין אייראפע 40%, אין אפריקע 20% און אין אזיע בלויז 3%.

Users also searched:

רעליגיע,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →