★ ישובים אין ישראל - עמוקה, ראש פינה, מאורעות תרצו - תרצט, ווארצלען, אנטאלאגיע, כפר תבור, יבנאל, בנימינה, גוש חלב, חפץ חיים, קיבוץ, עינב ..

ראש פינה

ראש פינה איז א שטעטל אין ישראל, וועלכע געפונט זיך אונטער צפת, און די גליל בערג ארום צפת, די שטעטל געפונט אבער אין די טאל, צו צפון פון שטעטל געפונט זיך חצור הגלילית. געגרינדעט 12טן דעצעמבער 1882, און איז די פאקטישע ערשטע שטעטל, אויפגעשטעלט צו ווערן אין ארץ ישראל, אין די נייע תקופה. די שטח איז אפגעקויפט געווארן דורך יידן פון צפת, אין יאר 1875, וועלכע האבן זיך באזעצט דארט אין יאר 1878, און גערופן געווארן גיא אוני, אבער האבן איר פארלאזט, נאך קרענק, און אן עפידעמיע. אין 1882, איז די שטעטל ווידעראמאל באזעצט געווארן. נאך שוועריקייטן האט עדמונד זשיימס דע ראטשילד, גענומען די שטעטל, אונטער זיין אויפ ...

מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט

מאורעות תרצ"ו - תרצ"ט איז דער נאמען פון א רעוואלט וואס האט פאסירט צווישן די יארן התרצ"ו - התרצ"ט אין ארץ ישראל ווען דערבריטישער מאנדאט האט געהערשט דארט, ביי די רעוואלט האבן די אראבער ארגאניזירט א קייט פון טעראר אקציעס קעגן די יידן אין ארץ-ישראל. זיי האבן געשאסן יידן אומעטום און פארברענט פיל פון זייערע פעלדער. אויך האבן זיי אטאקטירט בריטישע סאלדאטן. אין דער רעוואלט זיינען געשטארבן איבער 80 יידן, 369 פארווונדעט געווארן און ארום 17.000 לאנדווירטשאפט דונאם איז פארברענט געווארן.

ווארצלען (אנטאלאגיע)

וואָרצלען איז אן אנטאלאגיע פון פאעזיע און פראזע וועלכע נעמט צוזאם דאס ארגינעלע שאפן אין דער יידישער שפראך אין ארץ ישראל פון די ווערק פין זעכציג שראהבער וועלכע האבן געוואוינט אדער באזיכט אינעם לאנד. מערסטנס פין די אויסגעוועהלטע חומר רעדן טאקע איבער דעם לאנד און שילדערן אירע איבערלעבענישן מיט רייכע פארבן. דאס בוך איז רעדאקטירט געווארן דורך אריה שמרי און איז ארויסגעגעגעבן דורך פארלאג ישראל-בוך אין תל אביב אין יאר 1966 און אנטהאלט א ס"ה פין 415 זייטן.

כפר תבור

כפר תבור איז א לאקאלער ראט אין דעם אונטער גליל געגנט, אין צפון דיסטריקט פון ישראל, וואס געפינט זיך ביים פוס פון הר תבור. דאס דארף איז געגרינדעט געווארן אין 1901. אין 1949 האט עס באקומען דעם סטאטוס פון א לאקאלן ראט. זיין באפעלקערונג איז 3.006 אין 2011.

יבנאל

יבנאל איז א ישוב אין צפון זייט ישראל. די צאל איינוווינערס דארט איז 2.800 ווען 20% פון זיי זיינען ברעסלעווער חסידים וואס געהערן צו מוהרא"ש.

                                     

★ ישובים אין ישראל

 • עמוקה איז א יישוב אין צפון דיסטריקט אין ישראל לויט אן אלטער מסורה, ליגט יונתן בן עוזיאל אין עמוקה.
 • ראש פינה איז א שטעטל אין ישראל וועלכע געפונט זיך אונטער צפת, און די גליל בערג ארום צפת, די שטעטל געפונט אבער אין די טאל, צו צפון פון שטעטל געפונט זיך
 • טעטיק ביינאכט צו אטאקטירן די אראבער וואס האבן זיך אויסגעפלאצט אין די יידישע ישובים אין מיטן דער נאכט. די אומלעגאלע עקסטרימערע אגאניזאציעס וואס האבן פארארבייט
 • פעלדער, וועגן ישובים אין אלע טיילן פון לאנד מיט דעם באציעט ער זיך צים שפראכן קריג, ווען עס איז געווען שווער צו שרייבן אויף מאמע לשון אין ישראל דער ערשטער
 • לאקאלער ראט אין דעם אונטער גליל געגנט, אין צפון דיסטריקט פון ישראל וואס געפינט זיך ביים פוס פון הר תבור. דאס דארף איז געגרינדעט געווארן אין 1901. אין 1949 האט
 • יבנאל איז א ישוב אין צפון זייט ישראל די צאל איינוווינערס דארט איז 2.800 אין סוף 2005 ווען 20 פון זיי זיינען ברעסלעווער חסידים וואס געהערן צו מוהרא ש
 • 0465972 עץ אפרים איז א יי דישער ישוב אין מערב - שומרון, ישראל צום צפון - מזרח פון אלקנה. עץ אפרים איז געגרינדעט געווא רן אין 1985. דער ישוב איז א געמישטער פרומע
 • א דארא איז א קהילה - יישוב אין די חברונער בערג, ישראל א דורה געפינט זיך צום מערב פון דער שטא ט חברון. א דמיניסטרא טיוו איז ער אין בא שטא נד פונעם רעגי א נא לן
 • א טייל אשכנזים אין מיטל עלטער גערעדט א ן א נדער דייטשיש בא זירטע שפ רא ך די א זוי גערופענע בני הית א ריינגערעכנט יידישע ישובים אין לותיר און יידיש
 • צו וואוינען אין אלע סכנה דיגע געגענטער ווייל זיי האלטן אז עס א מצווה זיך מוסר נפש זיין פאר מצוות ישוב הארץ צו באזעצן דעם לאנד ארץ ישראל פון די הויפטן
                                     
 • אונגארישע גרעניצן. פון די הונדערטער שטעט און ישובים וואס זענען דעפאטירט געווארן, זענען ארום 90 אומגעקומען עקד ה אין די גאז קאמערן, קאנצאטראציע לאגערן, און
 • מירון איז א דארף אין אויבער גליל אין צפון ארץ ישראל וואס איז געגרינדעט געווארן ה תש ט דורך אונגארישע נייע באזעצערס. זי געפונט זיך אין די גרעניצן פון דער
 • ב נ י מ ינ ה איז א שטעטל אין חיפה דיסטריקט פון ישראל דרום פון חיפה און צפון פון נתניה. פריער איז זי געווען אן אומאפהענגיקער שטאטראט, אבער אין 2003 איז זי פאראייניגט
 • פ ר ד ס ח נ ה כ ר כ ו ר איז א לאקאלער ראט אין דעם חיפה דיסטריקט פון ישראל וואס איז געשאפן געווארן אין 1969 פון די צוויי זידלונגען פרדס חנה געגרינדער
 • ר כ ס ים בארגקייטן איז א לאקאלער ראט אין דעם חיפה דיסטריקט פון ישראל וואס געפינט זיך אין דעם זבולון טאל, 5 ק מ דרום מזרח פון חיפה, צפון פון כפר חסידים
 • ראט אין דער חיפה געגנט אין ישראל זיין יורידיקציע איז איבער א שטח פון 32, 000 דונאם. ער איז איז אמאל געווען א דארף אזא וואס הייסט א מושבה. אין יאר 1950
 • קינדער. ווי אויך פארקן, אינדוסטריעלע זאנעס אלעס באזונדער, ווי דער שטייגער אין ישראל דורכאויס די 1980 יארן, ספעציעל איז געלייגט געווארן א דגוש, אויפן טאפאגראפיע
 • איז א חרדישער - חסידישער מושב אין דרום ראיאן פון ישראל נאענט צו דער שטאט קריית גת, וואס געהערט צו דער שפיר ראיאן ראט. אין דער מגפה פון היישעריק איו דעם
 • זענען שטעט אין איטאליע וואו דער חיד א האט באזוכעט די ישובים פון אידן צו מאכן געלד פאר די ארץ ישראל אידן. דער חיד א האט מען אויפגענומען אין איטאליע ווי
 • גוש חלב איז א דארף אין דעם אויבער גליל ראיאן פון ישראל עס געפונט זיך זיבן קילאמעטער מזרח פון מירון, איר באפעלקערונג איז מאראניש קריסטליך, און גריכיש
                                     
 • געווא רן אין 1994 אויפן א רט פון צײ טווײ ליקן איבערגאנג - לאגער פון גרינדער פונעם דערבײ יקן יישוב נוקדים, און א נגערופן געווא רן נא כן פ רא פעסא ר ישראל אלדד
 • אויף די בערג אין אויבער גליל אין צפון ארץ ישראל אין די גרעניצן פון דער מרום הגליל פארוואלטונג. דער יישוב אור הגנוז איז געגרינדעט געווארן אין יאר ה תשמ ט
 • דעם 25טן אפריל 1944. ער איז די ערשטע זידלונג אויפגעשטעלט דורך פועלי אגודת ישראל וואס האט אויך אויפגעשטעלט דעם קיבוץ שעלבים און עטלעכע זידלונגען. דער קיבוץ
 • בית חלקיה איז א חרדיש דארף, געפירט אלס מושב אין צענטער פון ארץ ישראל אין די גרעניצן פון דער נחל שורק פארוואלטונג. בית חלקיה געפונט זיך נעבן די מושבים
 • ייט ב איז געגרינדעט געווא רן אין 1970 אונטערן נא מען נערן און געווען א מיליטערישער אויסזידלונג - פא רפ א סט היאחזות נח ל אין 1977 איז ער געווא רן א בירגערלעכער
 • בארות - יצחק איז געגרינדעט געווארן אין די צפון - מערב טייל פונעם נגב, אין 1943. דער קיבוץ געהערט צום מודיעין ראיאנראט. אין 2015 האט דער קיבוץ געהאט 415 איינוואוינער
 • נא צי א נא ל - רעליגי עזן סעקטא ר. 2 משפחות וווינען אין סטא צי א נערע געבײ ען, די איבעריקע אין קא רא ווא נען. אין זית - רענן איז דא א שול און א שווים - בא סיין
 • 2844 N 35.1263 E 32.2844 35.1263 ע ינ ב איז א יי דישער קהילה - יישוב אין שומרון אויפן שא סיי 57 צווישן טײ בע און שבי - שומרון, 2 קילא מעטער צו מערב
 • וואס איז רעליגי עזער קהילה - יישוב אין שומרון, 2 קילא מעטער צום מזרח פון דער שטא ט אריאל. א דמיניסטרא טיוו איז ער אין בא שטא נד פונעם רעגי א נא לן רא ט
                                     

בנימינה

בִּנְיָמִינָה איז א שטעטל אין חיפה דיסטריקט פון ישראל, דרום פון חיפה און צפון פון נתניה. פריער איז זי געווען אן אומאפהענגיקער שטאטראט, אבער אין 2003 איז זי פאראייניגט געווארן מיט גִּבְעַת עַדָה. איר באפעלקערונג איז געווען דעמאלסט 6.600.

                                     

גוש חלב

גוש חלב איז א דארף אין דעם אויבער גליל ראיאן פון ישראל, עס געפונט זיך זיבן קילאמעטער מזרח פון מירון, איר באפעלקערונג איז מאראניש קריסטליך, און גריכיש ארטאדאקסן, ווי אויך מוסלמענער, די באפעלקערונג איז 2.700, 64% זענען קריסטן, עס איז אויפן ארט פון אן אלטער שטאט, גוש חלב, וואס ווערט דערמאנט אין דער גמרא, און מען האט געפונען דארט אן אלטן בית הכנסת, און אויך אן אלטן בית עלמין, פון יענער תקופה. אויף אראביש איז דער נאמען דזשיש, דער בירגערמייסטער הייסט עליאס

                                     

חפץ חיים (קיבוץ)

חפץ חיים איז א פרומער קיבוץ לעבן גדרה, וואס איז געגרינדעט געווארן דעם 25טן אפריל 1944. ער איז די ערשטע זידלונג אויפגעשטעלט דורך פועלי אגודת ישראל,‏ וואס האט אויך אויפגעשטעלט דעם קיבוץ שעלבים און עטלעכע זידלונגען. דער קיבוץ געהערט צום נחל שורק ראיאנראט. דער קיבוץ ציילט עטלעכע 120 משפחות.

                                     

עינב

32°17′04″N 35°07′35″E עֵינָב איז אַ ייִדישער קהילה-יישוב אין שומרון אויפן שאָסיי 57 צווישן טײַבע און שבי-שומרון, 2 קילאָמעטער צו מערב פונעם אַראַבישן דאָרף ראַמין און אַן ערך 15 קילאָמעטער צום מזרח פון דער שטאָט טול-כרם. דער יישוב עינב איז געגרינדעט געוואָרן אין דעצעמבער 1981 און ער געהערט צום רעגיִאָנאַלן ראַט שומרון. די באַפעלקערונג פונעם יישוב באַטרעפט אַן ערך 160 משפּחות.

Users also searched:

ישובים אין ישראל,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →