★ כנסת - כנסת, דעפוטאט, אנשי כנסת הגדולה, וואלן 2015, קאנאל, וואלן 2009, שול, ב חשוון, 2טן סעפטעמבער, יח חשוון, טו סיון ..

כנסת

דער כנסת איז דער פארלאמענט פון ישראל. דער כנסת האט 120 מיטגלידער וואס הייסן כנסת דעפוטאטן. אזוי ווי ישראל איז א דעמאקראטיע, האלט מען אלגעמיינע וואלן צום כנסת פון צייט צו צייט, אבער נישט מער ווי פיר יאר. די סיסטעם פון וואלן איז לויטן פארהעלטעניש איבערן גאנצן לאנד. די וואלן פארן 19טן כנסת זענען אפגעהאלטן געווארן ט"ז שבט תשס"ט, און פארן 20סטן כנסת כ"ו אדר תשע"ה.

כנסת דעפוטאט

כּנסת-דעפּוטאַט אדער כנסת מיטגליד איז איינער פון די 120 מיטגלידער פון דעם כנסת. א דעפוטאט איז א מיטגליד פון א פאליטישער פארטיי וואס איז אויסגעקליבן דורך די בירגער ביי דעמאקראטישע וואלן. אויך דער פרעמיער מיניסטער דארף זיין א כנסת־דעפוטאט, ער ווערט אויסגעקליבן דורך דער פארלאמענט, און נישט דורך די בירגער. דער כנסת איז צעטיילט מיט פאליטישע פארטייען. ‏

אנשי כנסת הגדולה

די צייט פון אנשי כנסת הגדולה האט זיך אנגעהויבן אין יאר גת"ח מיט דעם אנפאנג פון אויף בויען פון צווייטן בית המקדש, זיי זענען געשטאנן אין שפיטץ פון דאס יידישע פאלק און זיי האבן אנגעפירט מיט דעם בויען פון צווייטן בית המקדש, און מיט דער עליה פון די יידן פון בבל קיין ירושלים. די אנשי כנסת הגדולה האבן אנגעפירט מיט אלע באדערפענישן און פירערשאפט פון דאס יידישע פאלק ביז דעם יאר גתמ"ח, ווען חגי, זכריה, מלאכי זענען נפטר געווארן און סהאט זיך געענדיגט די נבואה. אויך עזרא הסופר איז דעמאלס נפטר געווארן, און שמעון הצדיק איז געווארן דער פירער און כהן גדול.

כנסת וואלן 2015

די וואלן צום 20סטן כנסת זענען פארגעקומען אין ישראל דינסטיק דעם 17טן מערץ 2015. דער גרעסטער פארטיי נאך די וואלן איז געווען ליכּוד מיט 30 מאַנדאַטן. דער ציוניסטישער פאריין, א קאאליציע צווישן דער ארבעטס-פארטיי און די באוועגונג, אונטער יצחק "בוזי"הערצאג, האט באקומען 24 מאנדאטן. צווישן די 120 געוויילטע זענען 39 נייע כנסת דעפוטאטן. פראוויזארישע רעזולטאטן פון די וואלן כ"ו אדר התשע"ה צום 20סטן כנסת. די אנדערע פארטייען באקומען נישט קיין מאנדאטן, לויטן געזעץ וואס באשטימט דעם שוועל ביי 3.25%, ד"ה 136.808 שטימען.

כנסת קאנאל

דער כנסת קאנאל איז א טעלעוויזיע קאנאל אפערירט דורך נייַ פירמע פון קאַנאַל 2. וועג 99 וועג בראָדקאַסט דיגיטאַל קאַבלע און סאַטעליט.

כנסת וואלן 2009

אין די כּנסת װאַלן 2009 האָט קדימה געװוּנען די גרעסטע פּאַרטײ מיט 28 מאַנדאַטן און אונטער איר דער ליכּוד מיט 27 מאַנדאַטן. אַצינד איז די פֿראַגע װער װעט נעמען דעם פּרעמיערע צי ציפּי ליבֿני פֿון קדימה װאָס האָט געװוּנען די װאַלן, צי בנימין נתניהו, װאָס שטײט בראָש דעם נאַציאָנאַלן לאַגער רעגירונג. רעזולטאטן פון די וואלן ט"ז שבט התשס"ט צום 18טן כנסת. די אנדערע פארטייען באקומען נישט קיין מאנדאטן.

שול

דער ארטיקל דיסקוטירט א בית הכנסת. טאמער זוכט איר אַ וועלטלעכע אָרט וואו מען לערנט, זעט שולע. א שול אדער בית כנסת איז א הויז וואו יידן דאווענען צו זייער גאָט. שחרית מנחה און מעריב, דריי מאל א טאג קומט זיך אהין צונויף מיט א געזעמל פון צען יודן, סזאל זיין א מנין. ספעציעלע הלכות זענען דא דערביי: מען טאר דארט גארנישט רעדן אויסער דאס דאווענען. אפילו לערנעו טאר מען נישט. דערפאר מאכט מען היינט אז עס זאל שוין מער נישט זיין קיין שוהלן, נאר בתי מדרשים וואו דארט מעג מען יא רעדן - נישט אין צייט פון דאווענען פארשטייט זיך. אין רוב ארטאדאקסישע שולן, איז פארהאנען א ווייבערשול, אדער ווי מרופט עס, עזרת נשים, ...

2טן סעפטעמבער

אפיציעלע ענדע פון דעם צווייטן וועלט קריג. 1666 - די גרויסע שריפה פון לאנדאן: די פייער ברענט דריי טעג און 10.000 הייזער ווערן פארברענט. 1752 - דאס פאראייניגטע קעניגרייך נעמט אן דעם גרעגאריאנישן קאלענדאר. וויעטנאם פראקלאמירט זיין אומאפהענגיקייט פון פראנקרייך. 1945. 1990 - טראנסניסטריע פראקלאמירט איר אומאפהענגיקייט, אבער ווערט נישט אנערקענט פון אנדערע לענדער.

י"ח חשוון

התרע"א - רבי יחזקאל ראבינאוויטש, ראדאמסקער רבי, דער "כנסת יחזקאל". התשי"ז - רבי יעקב פרידמאן, אדמו"ר פון באהוש-הוסיאטין. התשל"א - הרב רפאל ברוך טאלידאנא, אב"ד מעקנעס.

                                     

★ כנסת

 • געווארן ט ז שבט תשס ט, און פארן 20סטן כנסת כ ו אדר תשע ה. כנסת וואלן 2006 כנסת וואלן 2009 כנסת וואלן 2015 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: כנסת כנסת
 • כ נסת - דעפ וטא ט אדער כנסת מיטגליד העברעאיש: חבר כנסת איז איינער פון די 120 מיטגלידער פון דעם כנסת דער פארלאמענט פון ישראל א דעפוטאט איז א מיטגליד
 • אנשי כנסת הגדולה איז דער נאמען מיט וואס ס ווערט אנגעריפן דער בית דין פון עזרא הסופר. די צייט פון אנשי כנסת הגדולה האט זיך אנגעהויבן אין יאר ג ת ח מיט
 • די וואלן צום 20סטן כנסת זענען פארגעקומען אין ישראל דינסטיק דעם 17טן מערץ 2015. דער גרעסטער פארטיי נאך די וואלן איז געווען ליכ וד מיט 30 מא נדא טן. דער
 • דער כנסת קאנאל העברעי ש: ערוץ הכנסת - ערוץ 99 איז א טעלעוויזיע קאנאל אפערירט דורך ניי פירמע פון קא נא ל 2. וועג 99 וועג ברא דקא סט דיגיטא ל קא בלע און
 • דעם נא ציא נא לן לא גער רעגירונג. רעזולטאטן פון די וואלן ט ז שבט ה תשס ט צום 18טן כנסת די אנדערע פארטייען באקומען נישט קיין מאנדאטן. כנסת וואלן 2006
 • נאכפאלג די ישראלישע פאליטישע פארטייען אין די וואלן כ ח אדר ב תשס ו צום 17טן כנסת
 • טאמער זוכט איר א וועלטלעכע א רט וואו מען לערנט, זעט שולע. א שול אדער בית כנסת איז א הויז וואו יידן דאווענען צו זייער גא ט. שחרית מנחה און מעריב, דריי מאל
 • ה תשט ו - מאיר פרוש, כנסת דעפוטאט פון דער יהדות התורה פארטיי ה תרנ ג - הרב שלמה שפירא, דער שם שלמה פון מונקאטש געב ה תקצ ב ה תשל ז - הרב שאול עבוד
 • ה תש ט - שאול מופז, איז א כנסת דעפוטאט, אמאל פון ליכוד, היינט פון קדימה, דער זעכצנטער שעף פון גענעראל שטאב, און פופצנטער זיכערהייטס מיניסטער ה ש ן - רבי
 • אנערקענט פון אנדערע לענדער 1948 - יעקב ליצמאן, כנסת דעפוטאט, פארזיצער פון דער יהדות התורה פארטיי אינעם כנסת 1952 - דזשימי קאנארס, אמעריקאנער טעניס שפילער
                                     
 • פון שו ת נודע ביהודה ה תרע א - רבי יחזקאל ראבינאוויטש, ראדאמסקער רבי, דער כנסת יחזקאל ה תשי ז - רבי יעקב פרידמאן, אדמו ר פון באהוש - הוסיאטין ה תשל א - הרב
 • ה תשכ א - בנימין מינץ, מיניסטער און כנסת דעפוטאט פאר דער פועלי אגודת ישראל פארטיי געב ה תרס ד ה תשמ א - יצחק צוקערמן איינער פון די פירער פונעם ווארשעווער
 • פאנאוועזשער ישיבה געב ה תרמ ו ה תש ל רבי אליהו לאפיאן, משגיח ישיבת כנסת חזקיהו אין כפר חסידים געב ה תרל ו ה תשס ו - רבי אברהם אלטער פאלאק, דער
 • רבי אלעזר אשכנזי, מחבר פון מעשי ד ה תר ץ - רבי יחזקאל פאנעט פון דעש, כנסת יחזקאל ה תשנ ז - רבי שבתי יודעלעוויטש, באקאנטער מגיד אין ירושלים ה תשנ ח
 • נאר אין אן עיבור יאר. טעג ווען כ א אדר ב קען געפאלן: ה תרע ח שנה פשוטה - ר שלמה לארינץ, כנסת דעפוטאט און פארזיצער פונעם פינאנץ קאמיטעט כ א אדר
 • שמעון הצדיק, כהן גדול ביים בית שני און פון די אנשי כנסת הגדולה ה רס ט - דון יצחק אברבנאל ה תר א - רבי אברהם דוד מבוטשאטש, מחבר פון אשל אברהם אויף שולחן
 • מאיר ראטשילד, יידיש - פראנצויזישער באנקיר נפטר ה תרכ ט ה תש ח אתי לבני, כנסת דעפוטאט פון שינוי פארטיי ה תשס א יוסף יא דין, ישראלישער א קטיא ר געבוירן
 • אייזיק ניוטאן, בריטישער וויסנשאפטלער געשטארבן ה תפ ז ה תרס ג - בנימין מינץ, כנסת דעפוטאט און פאסט מיניסטער אין ישראל נפטר ה תשכ א ה תרי ג - רבי משה בידערמאן
 • פרעמיער מיניסטער פונעם פאראייניגטן קעניגרייך געש 1850 1939 - שמואל האלפערט, כנסת דעפוטאט פון דער אגודת ישראל פארטיי יהדות התורה 1946 - שא רלא ט רא מפלינג
                                     
 • דער זעקסטער זיבעטער גערער רבי נפטר אין ה תשנ ו ה תשי ח - ציפי ליבני, כנסת דעפוטאט, מיניסטארקע אין דער ישראל רעגירונג און פירער פון דער קדימה פארטיי
 • ישראלדיקער מאטעמאטיקער נפטר ה תשכ ו ה תשי ט - אריה דרעי, אינלאנד מיניסטער און כנסת דעפוטאט פון ש ס פארטיי ד תתקע ז שנה פשוטה - רבי יהודה החסיד פון די חסידי
 • קען געפאלן נאר אין אן עיבור יאר ה תרפ א אדר א - אברהם יוסף שפירא, כנסת דעפוטאט פון דער אגודת ישראל פארטיי נפטר ה תש ס ה תשי ד אדר א - גבי אשכנזי
 • איז געווען א כנסת דעפוטאט פון יהדות התורה אין דער דגל התורה פארטיי. ער איז געווען אן אונטער - מיניסטער און אן אונטער - פארזיצער פונעם כנסת הרב ראוויץ איז
 • דעבליצקי, א פוסק און מקובל פון בני ברק נפטר ה תשע ח ה תרצ ט - שמואל האלפערט, כנסת דעפוטאט פון יהדות התורה פארטיי אגודת ישראל פראקציע ה תרמ א רבי יעקב האגער
 • וואס זענען אלט 18 יאר אדער עלטער. איינער פון די כנסת דעפוטאטן וואס קען באקומען א מערהייט אין דעם כנסת פארלאמענט ווערט פרעמיער מיניסטער, געוויינלעך דער
 • קעניג פון ענגלאנד ה תל ג - רבי חיים בנבנישתי תלמיד פון מהרימ ט מחבר פון כנסת הגדולה ה תרמ ח - הרב זאב נחום בארנשטיין, אב ד פון ליטוויש ביאלע און מחבר
 • אדער אנשי כנסת הגדולה האבן באפוילן, פון די מצות זענען: נטילת ידים, חנוכה. דאס זענען באפעלונגן וואס די רבנן פון די משנה, גמרא, אדער אנשי כנסת הגדולה האבן
 • גרעגאריאנישן קאלענדאר. 1875 - קוואנג סו ווערט קייסער פון כינע. 1903 - בנימין מינץ, כנסת דעפוטאט פון פועלי אגודת ישראל פארטיי און מיניסטאר פון פאסט נפטר 1961 1928
 • הרב פנחס שפירא דער זון פונעם אגודת ישראל כנסת דעפוטאט אברהם יוסף שפירא איז רב פונעם סאדיגורער בית מדרש כנסת מרדכי אין תל אביב. נאך דער פטירה פונעם עקבי
                                     

ט"ו סיון

התשמ"א - יצחק צוקערמן איינער פון די פירער פונעם ווארשעווער געטא אויפשטאנד. התשע"א - רבי יצחק דוב קאפלמאן, ראש ישיבה אין קאפעלן און לוצערן געב התרס"ה. התשכ"א - בנימין מינץ, מיניסטער און כנסת דעפוטאט פאר דער פועלי אגודת ישראל פארטיי געב התרס"ד.

Users also searched:

כנסת,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →